Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Laadpunten voor parkings en bijkomende veiligheidsvoorwaarden: voorontwerp besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Nieuws - 25/07/2022
-
Auteur(s): 
Ann Gysens


 De FOD Economie heeft een voorontwerp voorgelegd van een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verhouding van de laadpunten voor parkings evenals bepaalde bijkomende veiligheidsvoorwaarden die van toepassing zijn, in het kader van de verplichte kennisgevingsprocedure.

 
Ontwerp

Door de verstrengingen in de lage-emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de aanpassing van de fiscaliteit voor bedrijfswagens (op federaal niveau) wordt er verwacht dat het aandeel van elektrische voertuigen snel zal toenemen. Het is nodig om voldoende laadinfrastructuur te voorzien voor deze voertuigen.

Het ontwerpbesluit voorziet daarom:

1. een verplicht aantal laadpunten voor bepaalde parkings die voorzien moeten worden

2. veiligheidsnormen die gerespecteerd moeten worden

Door de stedelijke context in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt een aanzienlijk aandeel van de (private) parkeerplaatsen zich ondergronds. In overleg met de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp zijn ook veiligheidsmaatregelen opgenomen die bedoeld zijn om zowel incidenten te voorkomen als om een snelle en doeltreffende interventie van de brandweer mogelijk te maken in geval van brand. De brandweer zal in zijn advies beoordelen of aan de veiligheidsnormen (gevraagd in het ontwerpbesluit) voldaan is of niet.

Volgens artikel 8 van het ontwerpbesluit, moeten branddetectie-installaties die gebruikt worden in:

  • overdekte parkings met een oppervlakte van meer dan 1.250 m²; en/of
  • met vloerniveaus lager dan het niveau die voor het grootste deel gelegen is onder het niveau van de weg die naar de parking leidt (niveaus lager dan -1); en
  • die buiten de openbare weg gelegen zijn en meer dan 10 parkeerplaatsen hebben (zie artikel 2, eerste lid van het ontwerpbesluit: voor deze parkings is een milieuvergunning nodig en is het ontwerpbesluit van toepassing)
voldoen aan volgende normen:
  • van het type ‘gedeeltelijke bewaking’ zijn in overeenstemming met norm NBN S 21-100 -1 en -2 of een gelijkwaardige Europese norm;
  • het doorzenden van een brandalarmsignaal en storingssignaal moet geschieden volgens de bepalingen deel 5.3 van norm NBN S 21-100-1;
  • de melding aan de brandweer moet gebeuren volgens punt 6.2.6 van de norm NBN S 21-100-1.

De andere bepalingen van het ontwerpbesluit leggen enerzijds de verhoudingen van de laadpunten voor parkings van elektrische laadpunten vast, en anderzijds bijkomende veiligheidsvoorwaarden.

De regels zijn gericht aan de uitbaters van parkings waarvoor een milieuvergunning nodig is.

Kennisgevingsprocedure

De ontwerptekst voor dit besluit is nu op Europees vlak voorgelegd in het kader van de kennisgevingsprocedure vastgelegd in de richtlijn (EU) 2015/1535.

 
Meer in senTRAL:
 
Bron:
  • Europese Commissie, TRIS, Kennisgevingsnummer 2022/511/B (België), Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2022 tot vaststelling van de verhouding van de laadpunten voor parkings evenals bepaalde bijkomende veiligheidsvoorwaarden die van toepassing zijn