Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Verlenging van de concessies voor windparken in zee

Nieuws - 03/08/2022
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


 De federale regering wil de Belgische windparken in de  Noordzee nog fors uitbreiden, en plant daarom een verlenging van de concessies voor off shore windturbines naar 40 jaar.

 

Momenteel voorziet de wet concessies voor windparken op zee van maximum 30 jaar waarin zowel de bouwfase, exploitatiefase en de ontmantelingsfase begrepen moeten zijn. De federale ministerraad heeft nu een voorontwerp van wet goedgekeurd over de verlenging van de maximale duur van domeinconcessies voor windparken in de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee. Dit voorontwerp van wet verlengt de maximale duur van de domeinconcessie van 30 naar 40 jaar. De verwachting is immers dat deze windturbines een technische levensduur zullen hebben tot gemiddeld 35 jaar. Gelet op de duur van voorbereidende werkzaamheden, bouw en verwijdering van ongeveer vijf jaar, sluit een concessieduur van 40 jaar dus aan bij deze verwachte technische levensduur.


(foto: archief - WKB)

Het voorontwerp is ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 
Meer in senTRAL:
 
Bron: