Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Openbaar onderzoek voor ontwerp Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik 2023-2027

Nieuws - 04/08/2022
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


 De Vlaamse overheid organiseert het openbaar onderzoek over het programma 2023-2027 van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik en de hierin voorgestelde maatregelen.

Dit programma wil het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid verminderen door middel van verschillende acties: opleiding, bewustmaking, regelgeving, ondersteuning, studies...). Het richt zich tot professionelen in de landbouw, de publieke en private groensector en ook tot particulieren.

Vooraleer het programma 2023-2027 wordt goedgekeurd, heeft iedereen de kans om actief deel te nemen aan het gecoördineerd openbaar onderzoek over de ontwerpacties. Daarvoor kan u uw opmerkingen over het plandoorgeven via onderstaand formulier voor uiterlijk 3 september a.s.

 
Meer in senTRAL:
 
Bron:
Extra informatie: