Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Functionele veiligheid in de machinebouw vergt nieuwe kwalificaties - Certified Expert in Functional Safety

Nieuws - 16/08/2022
-
Auteur(s): 
Ir. Marc Delens


Expertise in functionele veiligheid vergt een diepgaande kennis over de actuele normatieve en technische eisen die worden gesteld aan een systeem voor de functionele veiligheid van machines. Een expertcursus leert de deelnemers leren om zelf veiligheidssystemen te kunnen opbouwen, beoordelen en testen.

Als er besturingstechnische veiligheidsmaatregelen worden toegepast op machines dienen deze te beantwoorden aan de essentiële veiligheidseisen van de Machinerichtlijn (2006/42/EG).

Hiervoor kunnen de fabrikanten beroep doen op de normen NBN EN ISO 13849-1 Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie - Deel 1: Algemene regels voor ontwerp en/of NBN EN IEC 62061 Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen.

Beide normen werden door de Europese Commissie erkend als geharmoniseerde normen die opgenomen werden in het publicatieblad van de Europese Unie (OJEU) in het kader van de Machinerichtlijn.

Een geharmoniseerde norm is een Europese norm die is ontwikkeld door een erkende Europese normalisatieorganisatie: CEN, CENELEC of ETSI naar aanleiding van een verzoek van de Europese Commissie aan een van deze organisaties.
Fabrikanten, andere marktdeelnemers of conformiteitsbeoordelingsinstanties kunnen geharmoniseerde normen gebruiken om aan te tonen dat producten, diensten of processen voldoen aan de relevante EU-wetgeving.

Expertise in functionele veiligheid vergt, bovenop het beheersen van de principes van veiligheidsbesturingssystemen, een diepgaande kennis over de actuele normatieve en technische eisen die worden gesteld aan een systeem voor de functionele veiligheid van machines met nadruk op de specificaties van de normen NBN EN ISO 13849 en NBN EN IEC 62061.

In maart 2022 is de nieuwe versie van de norm EN IEC 62061 geharmoniseerd.
De ontwikkeling van een nieuwe versie van de NBN EN ISO 13849-1 is in het finale stadium.Volgens de heer Jan Franck, expert in dit domein voor Pilz: “Is een goede kennis van de beide normen, hun overeenkomsten, verschillen en de wijzigingen ten opzichte van vorige versies van beide normen, essentieel om complexe veiligheidssystemen te kunnen evalueren. Daarom heeft Pilz Academy Belgium de nodige kennis samengebracht in een 2-daagse, TÜV Nord gecertificeerde, expertcursus waarbij de deelnemers leren om zelf veiligheidssystemen te kunnen opbouwen, beoordelen en testen. Na het volgen van de cursus, kan de cursist deelnemen aan het examen georganiseerd door TÜV Nord. Indien succesvol, is men gecertificeerd als CEFS - Certified Expert in Functional Safety.”

Meer info op senTRAL: