Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

VLAREM-trein 2019 zou tegen eind dit jaar arriveren

Nieuws - 06/09/2022
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


 De publicatie van de VLAREM-trein 2019 in het Belgisch Staatsblad zal hoogstwaarschijnlijk eind november gebeuren. Dat antwoordt het Departement Omgeving, dat verwijst naar een grote achterstand in de verwerking van publicatieaanvragen bij het Staatsblad. Dat wil zeggen dat de langverwachte update van de Vlaamse milieuwetgeving tien dagen later, ergens begin december, in werking treedt.


Op 24 juni l.l. heeft de Vlaamse regering het wijzigingsbesluit definitief goedgekeurd. Maar deze VLAREM-trein had al veel vertraging opgelopen, onder meer vanwege het D’Oultremont-arrest over de plan-m.e.r.-plicht die het kader vormt voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten.

In december mogen we dus de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit verwachten, behalve voor een aantal artikels waarvoor in de slotbepalingen een andere regeling werd uitgewerkt. Zo bepaalt wijzigingsartikel 89: “Artikel 19, 20, 21, 33, 45 en 46 treden in werking op een door de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, vast te stellen datum.” Dit betekent dat de bepalingen die de indelingslijst en de daarmee samenhangende sectorale voorwaarden wijzigen, zullen ingaan op een datum die door de minister te bepalen is, gelet op de koppeling met het Omgevingsloket. Deze datum werd voorlopig vastgelegd op 12 december; het ministerieel besluit hiervoor is nog in opmaak, zo bevestigt het Departement Omgeving.

Meer in senTRAL:
 
Bron: