Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Klimaatverandering en welzijn op het werk: nieuwe uitdagingen

Nieuws - 09/09/2022
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


 In een recente blogpost zet het Amerikaanse veiligheidsagentschap OSHA de uitdagingen voor welzijn op het werk op scherp, met klimaatverandering als centrale factor. Welke link is er tussen klimaatverandering en veilig en gezond werken, en wat zijn de specifieke risicofactoren?

 

Klimaatverandering (OSHA spreekt van ‘Climatologic Conditions’ of kortweg ‘CC’) wordt gedefinieerd als veranderingen in weer en klimaat over een bepaalde periode. De onderliggende oorzaken voor deze veranderingen is het broeikaseffect dat onze atmosfeer opwarmt, en dat heeft te maken met tal van menselijke activiteiten, gaande van energie, transport, woon- en leefomstandigheden over landbouw en socio-economische systemen.

Er zijn bovendien directe links te leggen met ongelijkheden in gezondheid, aangezien bepaalde individuen en regio’s (bijvoorbeeld met een slechte economie en lage inkomens) zwaarder worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering dan andere.

Klimaatverandering en welzijn op het werk

Centraal in deze OSHA-benadering staat echter de link tussen klimaatverandering en welzijn op het werk. Klimaatgerelateerde gevaren (zoals hitte en extreme weersomstandigheden, verhoogde omgevingstemperatuur, luchtvervuiling, blootstelling aan straling) zullen onvermijdelijk ook een impact hebben op werkervaringen, arbeidsongevallen, gezondheid, economie en productiviteit.

Specifieke werkomgevingen (land- en bosbouw, visserij, bouw, …) zullen zwaarder getroffen worden dan andere.

Klimaatverandering kan bovendien leiden tot een slechtere mentale gezondheid.

Sommige specifieke werknemersgroepen zullen zwaarder worden getroffen dan andere:

 • mensen met een al bestaande chronische aandoening (astma, cardiovasculaire ziektes, diabetes, mentale aandoeningen enz.) kunnen een nog slechtere gezondheid ontwikkelen
 • oudere medewerkers
 • migranten, etnische minderheden…

Er komt dus heel wat op ons af, en de wereld van het welzijn op het werk schiet dus ook maar beter in actie.

(foto: archief – WKB)
Maatregelen

Op algemeen niveau moet er werk worden gemaakt van meer kennis over de link tussen klimaatverandering en welzijn op het werk. De Amerikaanse OSHA stelt een aantal concrete acties voor:

 • doelgerichte acties ter bescherming van specifieke werknemers, werkomgevingen en organisaties
 • effectief toezicht, gerichte risicoanalyses en interventies die rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering op korte, middellange en lange termijn
 • samenwerking tussen OSH (preventieadviseurs, hiërarchische lijn, werkgevers enz.) en andere partners, waarin klimaatverandering en welzijn op het werk centraal staan; daarbij komen zeker volgende punten aan bod:
  • opstellen van maatregelen en richtlijnen zodat preventie gestroomlijnd kan verlopen
  • kijken welke technische maatregelen mogelijk zijn om de risico’s van klimaatverandering te remediëren
  • een mogelijk re-design van werkposten en -functies nagaan
  • strategieën ontwikkelen voor de promotie van fysieke veranderingen op de werkplaats
Als concreet startpunten worden 9 acties vooropgesteld.
 1. Het routineus beoordelen van de risico’s van klimaatverandering op het niveau van de werkposten en -functies.
 2. Risico’s van klimaatverandering aftoetsen aan de preventiehiërarchie (welke maatregelen moet ik eerst nemen?).
 3. Het design van werkposten reviseren en duidelijke protocollen opstellen.
 4. Protocollen opstellen voor “early warning systems” en acties die moeten worden ondernomen na risicovolle blootstelling.
 5. Een duidelijke procedure opstellen i.v.m. terugkeer naar werk na een risicovolle of extreme blootstelling.
 6. Zorgen voor de opleiding van medewerkers.
 7. Een strenge toezichts- en opvolgprocedure opstellen voor het vroegtijdig identificeren van symptomen of ziektes.
 8. Effectieve communicatiestrategieën opstellen.
 9. Nadenken over wat te doen wanneer medewerkers chronische ziektes ontwikkelen door klimaatverandering.
 
Meer in senTRAL:
Bron: