Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nederlandse cijfers beroepsziekten van 2021

Nieuws - 20/09/2022
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


 Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft in een nieuw rapport (“Beroepsziekten in cijfers”) de balans opgemaakt van het aantal geregistreerde beroepsziekten in 2021. Daaruit blijkt ook de grote impact van COVID-19.

 

In “Beroepsziekten in Cijfers 2022” van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) valt te lezen dat drie diagnoses het vaakst gemeld werden:

Infectieziekten en luchtwegaandoeningen: dit komt door de 1.866 erkende meldingen van COVID-19. Het gaat naar schatting om 88 meldingen per 100.000 werknemers. De COVID-19 meldingen kwamen vooral uit de sectoren gezondheidszorg, ambulancediensten, onderwijs, brandweer, detailhandel, weg- en personenvervoer.

Psychische aandoeningen: 1.622 van het totale aantal beroepsziektemeldingen in 2021 betrof psychische beroepsziekten. De belangrijkste psychische beroepsziekten waren overspanning en burn-out, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie. Deze meldingen kwamen vooral vanuit de gezondheidszorg, overheid, onderwijs en industrie. De belangrijkste risicofactoren in het werk voor deze beroepsziekten zijn werkhoeveelheid, hoge psychologische taakeisen, gebrek aan sociale steun, traumatische ervaringen, agressie en intimidatie.

Aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat:  in 2021 werden 746 beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat gemeld. De drie meest gemelde beroepsziekten waren:

  • laterale epicondylaire tendinopathie (102 meldingen)
  • subacromiaal pijnsyndroom (101 meldingen)
  • carpaletunnelsyndroom (62 meldingen)

In de landbouw, bosbouw en visserij, de groot- en detailhandel en industrie komen beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat ongeveer twee keer vaker voor dan gemiddeld in Nederland. De belangrijkste risicofactoren voor deze beroepsziekten zijn tillen en dragen, snel herhaalde armbewegingen uitvoeren en veel kracht zetten met de handen.

Daarnaast werden ook andere aandoeningen vaak gemeld:
  • gehooraandoeningen: niet minder dan 104 meldingen van lawaaislechthorendheid in 2021; een van de verklaringen is de actieve opsporing door preventief medisch onderzoek
  • neurologische aandoeningen: er waren 85 meldingen van werkgerelateerde neurologische aandoeningen; het carpaletunnelsyndroom blijft de meest gemelde neurologische aandoening.
  • huidaandoeningen: er waren 54 meldingen, meestal over een allergisch en/of irritatief contacteczeem; allergieën voor conserveermiddelen, handschoenen (rubber) en metaalbewerkingsvloeistoffen werden het meest gemeld, en ook het dragen van mond-neusmaskers tegen COVID-19 leidde regelmatig tot verergering van bestaande huidaandoeningen
  • beroepskanker: in 2021 zijn 12 meldingen van werkgerelateerde kanker binnengekomen; het ging hierbij om meldingen van huid-, long-, blaas- en nierkanker. De oorzaken waren blootstellingen aan asbest, niet-ioniserende straling (UV, zonlicht), chroom, kwarts en oplosmiddelen.
Algemene cijfers

In totaal hebben 750 bedrijfsartsen 4.520 beroepsziekten gemeld aan de Nationale Registratie. Werkenden met een vastgestelde beroepsziekte kregen vooral preventieve adviezen op het gebied van behandeling of therapie, organisatie of gedrag.

De vijf economische sectoren met het hoogste aantal erkende beroepsziekten in Nederland zijn water- en afvalbeheer, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, de industrie, energievoorziening, en informatie en communicatie.

Het rapport kan worden gedownload van de website Beroepsziekten.nl. (pdf)

 

Meer in senTRAL:

Bron: