Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuw hoofdstuk 7.22. van het AREI over de voeding van elektrische wegvoertuigen

Nieuws - 05/10/2022
-
Auteur(s): 
Vinçotte


 Het aantal elektrische wegvoertuigen blijft groeien. De elektrische installaties voor het opladen van deze voertuigen hebben een grote impact op de veiligheid, vooral wanneer ze niet correct werden aangebracht en gebouwd. Om dit beter te omkaderen werden er nieuwe veiligheidsvoorschriften voor de voeding van elektrische wegvoertuigen vastgelegd in boek 1 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

 

Het nieuwe hoofdstuk 7.22. geeft aanvullende voorschriften voor de elektrische installaties van de vaste en geleidende laadinrichtingen voor elektrische voertuigen. Deze installaties kunnen hetzij elektrische energie leveren, hetzij ze eventueel terugleveren.      

Dit hoofdstuk is van toepassing op laadinrichtingen voor het opladen van elektrische wegvoertuigen, dit wil zeggen voertuigen die voornamelijk bestemd zijn voor gebruik op de weg en door een elektromotor worden aangedreven en waarvan de stroom afkomstig is van een oplaadbaar energie-opslagsysteem.

Inductieve laadinstallaties (bijvoorbeeld contactloos laden) zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van dit specifieke hoofdstuk. Hetzelfde geldt voor voertuigen die niet als wegvoertuigen worden beschouwd, zoals heftrucks, elektrische boten, enz.

Dit hoofdstuk is van toepassing op huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties.

Het kan dus gaan om een laadinrichting die aan een privéwoning werd geïnstalleerd, of ook bijvoorbeeld een laadinrichting die in een bedrijf of op een openbare plaats, op een parkeerplaats of in een groot laadstation werd geïnstalleerd.

De nieuwe voorschriften van hoofdstuk 7.22. hebben geen betrekking op de voeding van elektrische voertuigen door middel van een stopcontactbasis. Voor deze elektrische installaties, waarvan de laadmodus genoegzaam modus 1 of modus 2 wordt genoemd, blijven immers de algemene delen van boek 1 van het AREI van toepassing, eventueel aangevuld met deel 8 voor de installaties die vóór 1 juni 2020 werden gebouwd.

Wat is de impact voor de bestaande laadinrichtingen?

Voor installaties gebouwd vóór 01/11/2022 blijven de veiligheidsvoorschriften van de algemene delen van het AREI van toepassing, evenals de voorschriften van Hoofdstuk 7.101. (Wegvoertuigen of aanhangwagens tijdens het stationeren) en eventueel deel 8 dat slaat op de toepasselijke afwijkingen voor de elektrische installaties gebouwd vóór 1 juni 2020.

Paragraaf 7.22.1. voorziet nochtans de mogelijkheid de elektrische installatie aan te passen aan de voorschriften van hoofdstuk 7.22. In dit geval, en voor de bestaande laadinrichtingen, zal dus voor de indienstneming een nieuwe conformiteitscontrole nodig zijn vermits de aanpassing als een belangrijke wijziging moet worden aanzien.

Nieuwe laadinrichtingen, geïnstalleerd en gecontroleerd na 1 november 2022

Hoe zit het wanneer een nieuwe laadinrichting werd geïnstalleerd bijvoorbeeld eind oktober, maar de conformiteitscontrole na 1 november 2022 gebeurt?

De controle-aanvrager moet op zijn verantwoordelijkheid en op het ogenblik van de conformiteitscontrole vóór de ingebruikname, vermelden of het erkend organisme dat met de controle gelast is al dan niet het hoofdstuk 7.22 moet toepassen.

 

Meer in senTRAL: