Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

AREI: Nieuwe nota aan de erkende organismen betreffende ruimten met een vermogentransformator op hoogspanning die een brandbaar vloeibaar diëlektricum bevat

Nieuws - 08/11/2022
-
Auteur(s): 
Vinçotte


Context en draagwijdte
De Algemene Directie Energie van de FOD Economie en de FOD Werkgelegenheid heeft een nieuwe instructie naar de erkende organismen gestuurd.

Deze instructie heeft betrekking op de technische oplossingen die zijn toegelaten in het kader van het naleven van alinea 1 van de onderafdeling 4.3.3.7. punt b van de Boeken 2 en 3 van het AREI, meer bepaald:
"Constructieve maatregelen zijn genomen om bij lekken de verspreiding van brandbare vloeibare diëlektrica te voorkomen. Hiervoor mogen geen brandbare materialen gebruikt worden."

Deze onderafdeling heeft specifiek betrekking op plaatsen met een hoogspanningstransformator die een brandbaar vloeibaar diëlektricum bevat.
Welke oplossingen worden toegelaten?
De toegelaten ‘constructieve maatregelen’ om aan dit voorschrift te voldoen (de eerste alinea waarvan hierboven sprake) werden opgenomen in Nota 8 voor de erkende organismen. Ze kunnen als volgt in 3 oplossingstypes worden ondergebracht:

Oplossing 1:
Er worden constructieve maatregelen op lokaalniveau genomen, bijvoorbeeld om het volledige volume van het brandbaar vloeibaar diëlektricum van de transformator te bevatten.

Een paar voorbeelden:
  • de hoogte van de baksteen gemetseld rondom het lokaal,
  • een kuil,
  • sommige prefabcabines met kelder.
Oplossing 2:
Plaatsing van een onbrandbare opvangbak onder de transformator.

Oplossing 3:
Plaatsing van een transformator conform de norm NBN EN 60076-13.

De eerste twee oplossingen waren al goed gekend. De derde oplossing is echter nieuw.
Waarom wordt deze 3de oplossing toegestaan?
De transformatoren conform de norm NBN EN 60076-13 zijn zelfbeveiligde transformatoren.
Op basis van de tests vermeld in de norm zorgen deze transformatoren ervoor dat het scheurrisico van de transformatorenvelop tot een verwaarloosbaar niveau wordt beperkt. Een ingebouwde inrichting schakelt de transformator uit in geval van een elektrische storing, overlading, overspanning en de daling van het niveau van het vloeibaar isolatiediëlektricum in de envelop.
Toepassing van de 3de oplossing
De derde oplossing is perfect geschikt voor de transformatorluchtstations (transformatoren op palen, meestal buiten geplaatst).
Ze maakt het mogelijk aan het hierboven vermelde voorschrift te beantwoorden zonder dat een bijkomend retentiemiddel moet worden voorzien.
Kan deze 3de oplossing worden toegepast op een hoogspanningscabine op de grond?
Ja, zeker.
Dergelijke transformator is echter veel duurder. Anderzijds is het bij de uitschakeling in principe onmogelijk voor de gebruiker om de transformator opnieuw in dienst te nemen, hij moet in de fabriek worden gereset (de beveiligingen zitten vervat in een ‘verzegelde’ unit).


Meer informatie op senTRAL:
Toepassing van Boek 2 Hoogspanning – Onderafdeling 4.3.3.7. Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand


Meer informatie:
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/notas-en-thematische-fiches