Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Asbestattest vanaf vandaag verplicht in Vlaanderen

Nieuws - 23/11/2022
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Vanaf vandaag is een asbestattest verplicht in Vlaanderen bij verkoop van een woning gebouwd voor het jaar 2001. Er zijn op dit ogenblik 297 gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie actief.

 

Het attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is, om koper en verkoper duidelijk te informeren over de aanwezige toepassingen van asbest, en of deze in veilige staat verkeren. Op die manier brengt de OVAM het proces van asbestinventarisatie de komende jaren in een stroomversnelling om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Genoeg asbestdeskundigen?

De afgelopen maanden volgden al 1.123 kandidaten de verplichte opleiding tot asbestdeskundige, en legden 514 kandidaat asbestdeskundigen met succes een theoretisch en praktisch examen af. Van de geslaagde kandidaten ontvingen 297 asbestdeskundigen hun certificaat om actief te worden op het terrein.

De OVAM bekijkt ook samen met de vier erkende certificatie-instellingen hoe de certificatie van de 514 geslaagde asbestdeskundigen efficiënter kan verlopen om snel aan de slag te kunnen, en de verkopers en immokantoren zo nog beter te ondersteunen. Onder meer een betere spreiding van de kandidaten over de verschillende certificatie-instellingen kan volgens OVAM een oplossing zijn.

In een reactie op een open brief van CIB Vlaanderen aan minister van Omgeving Demir tracht de OVAM de bezorgdheid over het nog kleine aantal  asbestdeskundigen te nuanceren. Ze citeert cijfers: in 7 dagen werden 450 asbestattesten afgeleverd van de in totaal 891 afgeleverde attesten sinds 15 september. OVAM merkt dat veel verkopers samen met hun makelaar tot heel kort voor de deadline gewacht hebben met het contacteren van een asbestdeskundige. Dat zorgt nu voor volle agenda’s en langere wachttijden bij een aantal deskundigen, zeker die met wie immokantoren een commercieel partnership hebben afgesloten. Andere asbestdeskundigen geven aan dat er bij hen wel nog ruimte in de agenda is. Een asbestdeskundige kan 2 tot 4 asbestinventarisaties per dag uitvoeren, afhankelijk van het type pand. “In theorie zouden 251 asbestdeskundigen dus 500 tot 1.000 asbestinventarisaties per dag aankunnen indien ze dit voltijds doen. Dat is een stevige basis. Die groep groeit bovendien elke week aan,” aldus OVAM, die op korte termijn werk wil maken van efficiëntiewinsten in de certificatieprocedures bij de vier erkende certificatie-instellingen. Onder meer een betere spreiding van de kandidaten over de verschillende certificatie-instellingen kan een oplossing zijn.

De opleidingen en examens lopen intussen gewoon verder. Op de OVAM-website vindt u de meest recente cijfers. OVAM publiceert een lijst van de asbestdeskundigen en ook een tijdelijke lijst van asbestdeskundigen die aangaven nog ruimte te hebben in hun agenda.

 
Meer in senTRAL:
 
Bronnen: