Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

"Verlicht de last": Belgische winnaars van de Awards voor goede praktijken

Nieuws - 24/11/2022
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


 De EU-OSHA-campagne voor een gezonde werkplek 2022-2022 ‘Verlicht de last’ heeft nu meer dan twee jaar gelopen om werknemers en werkgevers sensibiliseren en te informeren over hoe ze werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat kunnen herkennen en effectief aanpakken. Op 27 oktober 2022 organiseerde het Belgisch focal point van EU-OSHA het slotevenement van het Belgische luik van deze campagne ‘Preventie van musculoskeletale aandoeningen - Goede praktijken’.

 

Tijdens dit slotevent werden diverse Belgische goede praktijken gepresenteerd, waaronder ook de Belgische laureaten van de Award voor goede praktijken van EU-OSHA. Het gaat om de projecten van Nike, Carrefour, Delhaize en GZA Ziekenhuizen.

- Nike: het belang van het mee in rekening brengen van mentale aspecten bij het bepalen van de arbeidsbelasting in een logistieke omgeving

Dit onderzoek brengt de ergonomische risico’s in het nieuwe distributiecentrum van Nike (“The Court” in Ham) in kaart, inclusief mogelijke linken tussen mentale factoren en fysieke klachten. Per afdeling werd bekeken welke risico’s om maatregelen vragen, en hoe er kan worden ingezet op taakrotatie. Specifieke aandacht ging naar:

  • de “Mindstretch App” van BioRICS om de energetische belasting van de meest frequente taken op basis van hartfrequentiemetingen te objectiveren
  • taken die veel of minder energie vragen en voor fysieke of mentale belasting zorgen, en of er voldoende herstel is
  • een app voor werknemers die feedback en tips geeft om de energiebalans efficiënter te managen

(Spreker was Katrien Devel, Preventieadviseur ergonomie bij Mensura)

- Carrefour: van 3D motion capture tot de exploratie van jobrotatiemogelijkheden

Deze studie zoomde vooreerst in op meerdere niveaus van de SOBANE-strategie om de meerwaarde van een spreiding van fysieke belasting aan te tonen binnen de context van Carrefour. Extra aandacht ging naar een participatief luik, om zo te kunnen bepalen welk bijkomend onderzoek vereist was naar de psychosociale aspecten van de werkposten binnen het idee van jobrotatie.

Na de ontwikkeling van een jobrotatieschema kon een nieuw overzicht gemaakt worden in tabelvorm, met kleurencodes voor elk van de risico’s per werkpost.

(Spreker was Jolien Maes, Preventieadviseur ergonomie bij Attentia)

- Delhaize: de holistische aanpak van MSA in een supermarkt

Rond vier pijlers (ontwerp, risicoanalyse, opleiding en re-integratie) werd een ergonomieprogramma opgesteld om de risico’s van fysieke belasting op werknemers in de Delhaize-supermarkten aan te pakken.

Op die manier worden:

  • nieuwe ergonomische risico’s zoveel mogelijk vermeden (ontwerp)
  • bestaande risico’s verbeterd (risicoanalyse)
  • en leren de medewerkers omgaan met de restrisico’s (opleiding)

In het kader van re-integratie is een polyvalent systeem van aangepast werk beschikbaar.

(Spreker was Roeland Motmans, Preventieadviseur ergonomie bij Delhaize)

 
Meer in senTRAL:
 

Bron: