Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Verplichtingen van de verlader bij vrachtvervoer over de weg

Nieuws - 24/11/2022
-
Auteur(s): 
Geert Frans


 Veel betrokken partijen realiseren zich de noodzaak van goed ladingzekeren niet, en denken dat de verantwoordelijkheid ligt bij de vervoerder. Een groot deel van de verantwoordelijkheid van ladingzekering bij vrachtvervoer over de weg ligt echter bij de verlader: de partij die de goederen materieel ter beschikking van de vervoeder stelt.

 

Uit de meest recente cijfers van de federale politie, ons ter beschikking gesteld door Hoofdinspecteur Dhr. Kurt Garrez, voorzitter politionele CENTREX-werkgroep ladingzekeren, blijkt dat er dit jaar al 838 controles ladingzekeren uitgevoerd werden (evenredige verdeling Belgische/buitenlandse vervoerders en beide landsdelen).

Op basis van deze 838 controles werden 547 vrachtwagens geïmmobiliseerd. Dat betekent dat er pas opnieuw kan gereden worden als er een einde gemaakt is aan de overtreding. Dit kan verstrekkende verplichtingen tot gevolg hebben, zoals het overladen op een ander voertuig, het voorleggen van de juiste laadinstructie of van testcertificaten van de verpakkingen/laadeenheden/pallets.

In meer dan 600 gevallen waren de ingezette middelen ofwel ‘niet geschikt’ ofwel ‘niet in goede staat’ of waren er ‘onvoldoende middelen’ ingezet.

In 59 gevallen waren de laadeenheden/verpakkingen niet in orde of ontbraken de nodige EUMOS 40509-certificaten.

In 86 gevallen was de lading zelfs niet verzekerd!

Verantwoordelijkheid van de verlader

Opvallend in het verhaal is dat nog heel veel betrokken partijen zich de noodzaak van goed ladingzekeren niet realiseren, en denken dat de verantwoordelijkheid ligt bij de vervoerder.

Vaak moet de chauffeur/vervoeder opdraaien voor de gevolgen van onvoldoende gezekerde lading. Hij krijgt vaak de boetes en is diegene die geïmmobiliseerd wordt, met vertragingen tot gevolg. Men kan niet verwachten van de chauffeur dat hij weet hoe hij alle mogelijke types ladingen moet vastmaken of de lading correct moet zekeren.

De hoofdverantwoordelijkheid ligt niet enkel bij de chauffeur, maar ligt voor het grootste deel bij de verlader.

De wetgever geeft heel duidelijk aan ‘wie’ ‘wat’ moet doen in de keten.

Wetgeving

De wetgeving over ladingzekering is gewestelijke materie, we verwijzen naar:

  • het Vlaamse Gewest: KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode)
  • het Waals Gewest: Besluit van 6 juli 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Besluit van 19 juli 2018 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland

Voor alle gewesten zijn de regels echter dezelfde, en die zijn behoorlijk streng.

In Vlaanderen geldt volgens het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, art. 45bis §3. Dit artikel legt o.a. de verplichtingen van de verlader vast.

Meer over de verplichtingen van de verlader hier in senTRAL.

 

Meer in senTRAL: