Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Openbaar onderzoek over het ontwerpbesluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

Nieuws - 24/11/2022
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een ontwerp-plan-MER opgesteld. Tot 20 januari loopt nu een openbare consultatie.

 

Rekening houdend met de conclusies van het ontwerp van plan-MER, keurde de Vlaamse regering op 28 oktober l.l. het “Ontwerpbesluit over sectorale voorwaarden voor windturbines” voor de eerste keer principieel goed. De voorwaarden gaan over slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten.

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 loopt een openbaar onderzoek over het ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER, waaraan u kan deelnemen.

Het ontwerpbesluit, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen zijn hier te downloaden:

Wie dat verkiest kan deze documenten ook (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel; maak hiervoor maakt een afspraak op tel. 02.553.83.79 of via mail mailto:mbjo.omgeving@vlaanderen.be.

Tot en met 20 januari 2023 kan iedereen online opmerkingen of bezwaren indienen; in dat geval is het niet nodig om dezelfde reactie ook via de post te bezorgen. Wie dat evenwel nog op papier wil doen adresseert het aan Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
 
Bron: