Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Covid-vaccinatieverlof opnieuw verlengd

Nieuws - 04/01/2023
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Het vaccinatieverlof is verlengd tot en met 31 maart 2023. Dat is beslist op de federale ministerraad van 16 december l.l.

 

Via de wet van 15 november 2022 over de herinvoering van het recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, werd het vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd om werknemers maximaal te stimuleren zich te laten vaccineren. De regeling die deze wet instelt is ingegaan op 1 oktober 2022 en was geldig tot en met 31 december 2022, met evenwel de mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk 31 maart 2023.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de toepassing van deze wettelijke regeling te verlengen tot 31 maart 2023. Tot die datum zal elke werknemer met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever nog het recht hebben om van het werk afwezig te zijn, met loonbehoud, om zich te laten vaccineren, en dit gedurende de hiervoor nodige tijd.

De werknemer heeft dit recht eveneens om een samenwonend minderjarig kind te begeleiden gedurende de tijd die nodig is om dit kind te laten vaccineren, of om een meerderjarige met een handicap of onder voogdij te begeleiden, ongeacht of het om het eigen kind gaat of om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent, en dit gedurende de hiervoor nodige tijd.

Om loongerechtigd te zijn moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen, zodra die het tijdstip of het tijdslot van de vaccinatie kent. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. De werknemer moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

 
Meer in senTRAL:

Bron: