Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuw modeldocument jaarverslag interne dienst is beschikbaar

Nieuws - 11/01/2023
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


 Het model van jaarverslag 2022 van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is nu beschikbaar op de website van de FOD WASO.

 

In art. II.1-6, §1, 2°, b van de Codex over het welzijn op het werk staat vermeld dat de preventieadviseur een jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk moet opstellen. De inhoud ervan wordt bepaald in bijlage II.1-3. Om het opstellen van het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk te vergemakkelijken, stelt de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van FOD WASO modeldocumenten ter beschikking van de ondernemingen.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

  • formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zonder afdelingen
  • formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met afdelingen
  • formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren

Een verklarende nota op de website van de FOD geeft een toelichting over de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier. In die nota wordt telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen deze nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen. U kan het formulier elektronisch invullen: best eerst downloaden en vervolgens openen en invullen door op het betreffende invulveld te klikken of door in het formulier te navigeren met behulp van de tabtoets.

Het document moet sinds enkele jaren niet meer worden verzonden naar de met het toezicht belaste ambtenaren van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar het moet wel nog door de werkgever ter beschikking worden gehouden.

 
Meer in senTRAL:

Bron: