Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Europese booster voor vergunningen hernieuwbare energie

Nieuws - 17/01/2023
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Een nieuwe tijdelijke Europese noodverordening is sinds 30 december 2022 in werking om op korte termijn meer projecten voor hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie, warmtepompen en repower-projecten) te realiseren. De noodverordening geldt tot en met 29 juni 2024 en is onmiddellijk van toepassing in alle lidstaten. De bedoeling is om zo snel mogelijk de afhankelijkheid van gas te verminderen en de transitie naar groene energie te helpen versnellen.


De integrale tekst van de Europese noodverordening tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen werd in het Publicatieblad gepubliceerd op 29 december 2022.

De noodverordening is van toepassing op projecten voor hernieuwbare energie waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Zo wil de verordening zorgen voor een versnelling van de vergunningsprocedure van volgende projecten:

  • installatie van nieuwe zonnepanelen, zonneboilers en energieopslagfaciliteiten
  • repowering van projecten voor hernieuwbare energie 
  • installatie van warmtepompen
  • noodzakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet
Zonne-energie-installaties en opslagfaciliteiten

Het gaat hier over zonnepanelen voor elektriciteit, zonneboilers voor warm water, thuisbatterijen en warmwateropslag. Hiervoor is vaak geen omgevingsvergunning nodig. Wanneer er wel een omgevingsvergunning nodig is geldt een termijn van drie maanden voor installaties met een capaciteit vanaf 50 kW. Dit geldt alleen als het hoofddoel van de constructies waarop ze worden bevestigd niet de productie van zonne-energie is. Het moet dus gaan over de aanleg op gebouwen, overdekte parkings en constructies die een ander doel hebben dan energieproductie.

Een termijn van een maand geldt voor die aanvragen van zonne-energie-infrastructuur met een capaciteit tot 50 kW.

Repowering van hernieuwbare-energiecentrales en de gerelateerde netinfrastructuur

De vergunningsprocedure mag niet langer dan 6 maanden duren voor repowering en 3 maanden voor aansluitingen op het net.

Warmtepompen

De vergunningsprocedure voor de installatie van warmtepompen van minder dan 50 MW mag maximaal een maand duren vanaf de beslissing van volledigheid en ontvankelijkheid. Voor grondwarmtepompen geldt een termijn van drie maanden.

Productie van hernieuwbare energie

Daarnaast is er een soepelere beoordeling voorzien van de effecten bij aanvragen voor de planning, bouw en exploitatie van installaties voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen, de aansluiting ervan op het net, het bijbehorende net zelf of opslagactiva.

Projecten waar geen omgevingsvergunning voor nodig is, vallen niet onder het toepassingsgebied van de verordening. Zij blijven vrijgesteld.

 
Bron: