Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Ik had een gesprek met ChatGPT over veiligheid op de werkplek: zo ging het

Nieuws - 18/01/2023
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Er wordt de laatste weken veel gepraat over ‘ChatGPT’, een indrukwekkende softwaretool voor kunstmatige intelligentie, die is getraind door ‘OpenAI’. Wat houdt dit precies in, en welk potentieel heeft het voor de preventieadviseur? Ik vroeg het aan ChatGPT zelf.

 
 

Ik: Dag ChatGPT, kun je in het kort uitleggen wat je precies bent en welke mogelijkheden je biedt?

ChatGPT:  Ik ben ChatGPT, een kunstmatige intelligentie die is getraind door OpenAI. Mijn hoofdfunctie is tekstgeneratie en ik kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden zoals:

 • het genereren van tekst, zoals antwoorden op vragen of het schrijven van artikelen;
 • het afleiden van informatie uit tekst;
 • het genereren van tekst in verschillende talen;
 • en nog veel meer.

Ik ben een machine learning model dat is getraind op een grote hoeveelheid tekst, dus ik kan veel kennis over verschillende onderwerpen bevatten.

Ik: Op welke wijze kun je een preventieadviseur ondersteunen in diens dagdagelijkse taken?

ChatGPT:  Een preventieadviseur kan op verschillende manieren gebruik maken van mijn mogelijkheden om zijn of haar dagdagelijkse taken te ondersteunen:

 • Analyse van risico's: Door middel van tekstanalyse kan ik risico's in documenten of rapporten helpen identificeren. Dit kan bijvoorbeeld door het zoeken naar specifieke woorden of zinnen die aangeven dat er een risico aanwezig is.
 • Generatie van rapporten en documenten: Door mijn tekstgeneratie functie kan ik snel en efficiënt rapporten of documenten genereren zoals veiligheidsplannen, risico-inventarisaties of inspectierapporten.
 • Beantwoording van vragen: Als een preventieadviseur vragen heeft over specifieke onderwerpen, kan ik helpen bij het geven van snelle en accurate antwoorden.
 • Vertalingen: Als er documenten of rapporten zijn die in een andere taal geschreven zijn dan kan ik die voor u vertalen.
 • Ondersteuning bij opleidingen: Door mijn kennis over verschillende onderwerpen, kan ik helpen bij het ontwikkelen van opleidingen of trainingen over veiligheid op de werkplek.

Deze zijn slechts enkele voorbeelden van hoe een preventieadviseur mijn mogelijkheden kan gebruiken om zijn of haar dagdagelijkse taken te ondersteunen. Er zijn veel meer manieren waarop mijn mogelijkheden kunnen worden ingezet.

Ik:  Zijn er geen risico's verbonden aan het gebruik van ChatGPT? Is bijvoorbeeld de informatie die je aanlevert bij vragen over specifieke onderwerpen altijd correct?

ChatGPT:  Het is belangrijk om te beseffen dat ik een machine learning model ben en dat mijn antwoorden gebaseerd zijn op de data waarmee ik getraind ben. Dit betekent dat mijn antwoorden niet altijd correct zullen zijn en dat er soms fouten in kunnen zitten.

Daarom is het belangrijk om mijn antwoorden te verifiëren en te controleren op juistheid voordat ze worden gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor antwoorden op specifieke vragen waarbij de juistheid van de informatie van groot belang is, zoals bijvoorbeeld vragen over veiligheid op de werkplek.

Daarnaast is het ook belangrijk te weten dat een machine learning model zoals ik, kan leiden tot onbedoelde discriminatie als de data waarmee het is getraind ongelijkheid bevat. Het is daarom belangrijk om de data waarmee ik wordt (*) getraind te controleren op ongelijkheid en te zorgen dat de data representatief is voor de populatie waarvoor het model moet worden gebruikt.

In het algemeen is het belangrijk om de antwoorden van een machine learning model als ChatGPT te beschouwen als een hulpmiddel, maar niet als de enige of ultieme waarheid. Het is noodzakelijk om de antwoorden te controleren en te verifiëren voordat ze worden gebruikt.

Ik: Ik zal een aantal voorbeeldvragen aan je voorleggen. Ok?

ChatGPT:   Ja, ik sta klaar om uw vragen te beantwoorden.

Ik: Wat zijn de belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen die medewerkers op een bouwwerf moeten dragen?

ChatGPT:De belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die medewerkers op een bouwwerf moeten dragen zijn:

 • Veiligheidshelm: beschermt het hoofd tegen vallende objecten en andere gevaren op hoogte.
 • Veiligheidsbril of gezichtsbescherming: beschermt de ogen tegen stof, vuil en andere vliegende objecten.
 • Gehoorbescherming: beschermt het gehoor tegen harde geluiden op de bouwplaats.
 • Adembescherming: beschermt de luchtwegen tegen stof, gassen en andere schadelijke deeltjes.
 • Werkhandschoenen: beschermen de handen tegen snij- en schaafwonden, chemicaliën en andere gevaren.
 • Werkkleding: beschermt de huid tegen brand, vonken, chemicaliën en andere gevaren.
 • Veiligheidsschoenen of werkschoenen met stalen neuzen: beschermen de voeten tegen vallende objecten, rollend materieel en andere gevaren.

Het is belangrijk om te weten dat de specifieke PBM die nodig zijn op een bouwwerf afhankelijk zijn van de specifieke risico's die op die locatie aanwezig zijn. Bovendien is het belangrijk om te zorgen dat de PBM die worden gebruikt, geschikt zijn voor de specifieke taak die wordt uitgevoerd en dat ze in goede staat zijn en worden onderhouden.

Ik: Schrijf een tekst met als doelpubliek medewerkers op een bouwwerf over het belang van het dragen van gehoorbescherming. Het doel is niet om een tekst te maken die niemand gaat interesseren, maar hen echt te overtuigen.

ChatGPT:  Als medewerkers op een bouwwerf is het belangrijk om te weten dat gehoorbescherming een van de belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen is die u moet dragen (*). Het is een eenvoudige maar effectieve manier om uw gehoor te beschermen tegen de harde geluiden die vaak op een bouwplaats voorkomen.

Veel mensen denken dat gehoorbescherming alleen nodig is voor mensen die werken met machinerie of gereedschap, maar dit is niet het geval. Zelfs het lawaai van het verkeer, het gepraat van medewerkers en andere achtergrondgeluiden op een bouwplaats kan schadelijk zijn voor uw gehoor.

Het dragen van gehoorbescherming is niet alleen belangrijk om uw gehoor te beschermen, maar ook om uw veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. Hard geluid kan afleiding veroorzaken, waardoor u minder alert bent en een grotere kans heeft op ongevallen.

Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming beschikbaar, zoals oordoppen, oorkappen en gehoorbeschermers in de vorm van een koptelefoon. Kies de juiste voor uw taak en let erop dat deze goed passen en comfortabel zijn om te dragen. Het is ook belangrijk om te zorgen dat de gehoorbescherming regelmatig wordt onderhouden en vervangen wanneer nodig.

In samenvatting dragen van gehoorbescherming is niet alleen belangrijk om uw gehoor te beschermen tegen hard geluid, maar ook om uw veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. Het is een eenvoudige maar effectieve manier om uw gezondheid en welzijn op de lange termijn te beschermen. Dus, het dragen van gehoorbescherming is een absolute must voor iedereen die werkt op een bouwwerf.

Ik: Bedankt! Geef een slogan die bij bovenstaande tekst zou passen.

ChatGPT:"Bescherm je gehoor, bescherm jezelf op de bouwplaats"

Ik: Kun je ook nog een haiku maken over gehoorbescherming op de werkplek?

ChatGPT:
Hard geluid knalt om,
Oordoppen beschermen gehoor,
Veiligheid op werk.
Enorm potentieel

Zoals je kunt zien, het potentieel van deze tool is duidelijk enorm. Dit is nog maar het begin, en slechts één voorbeeld. Artificiële intelligentie zal een enorme impact hebben op het werk, “for better and for worse” We bereiden er ons het best op voor.

(*) We hebben aan de door ChatGPT gegenereerde teksten niets veranderd of gecorrigeerd, om u een objectief beeld te geven van de capaciteiten (en gebreken) van de software.

 
Meer in senTRAL:

Bron: