Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Databanken met gevaarlijke elektrische producten

Nieuws - 03/02/2023
-
Auteur(s): 
Vinçotte


Wanneer een product als gevaarlijk wordt ingedeeld moet het uit de handel worden genomen. In de praktijk kunnen mensen echter, zonder het te weten, met dergelijke producten in bedrijf of huis zitten. Dat komt omdat sommige gewetenloze handelaren deze producten via websites (bijvoorbeeld buiten Europa) of op andere manieren verkopen.
 

Gevaarlijke elektrische producten zijn bijvoorbeeld consumentenapparatuur (verlichting, huishoudelijke apparaten, verwarmingsapparatuur, stekkerdozen, enzovoort) of elektrische apparatuur zoals stroomonderbrekers, aardlekschakelaars e.d...

Een overzicht van gevaarlijke elektrische producten is te vinden in op Belgisch en Europees niveau opgestelde lijsten en databanken.

Overzicht van databanken in België en Europa

In België publiceert de FOD Economie op zijn website een lijst van gevaarlijke stoffen.

Om de uitwisseling van informatie tussen de landen van de Europese Unie te vergemakkelijken, wordt op grotere schaal een systeem voor snelle waarschuwing (“Safety Gate”) opgezet. De autoriteiten treden op als zij vaststellen dat een gevaarlijk product op hun nationale markt verkrijgbaar is. Een databank van gevaarlijke producten (non-foodproducten) is te vinden op deze website van de Europese Commissie. Deze databank omvat gevaarlijke elektrische apparatuur, maar ook allerlei andere producten zoals kleding, beschermingsmiddelen, vrijetijds- en sportuitrusting, enzovoort.

 
 
Meer in senTRAL:
 
Bron :
  • Vinçotte