Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Publieke consultatie over ontwerpbesluit waterregelgeving

Nieuws - 03/02/2023
-
Auteur(s): 
senTRAL-redactie


 Het Departement Omgeving organiseert nog tot 1 maart een publieke raadpleging over de wijziging van diverse besluiten m.b.t. grondwater, zoals voorzien in het ontwerpbesluit tot wijziging van titel II van het VLAREM, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit, voor wat betreft de waterregelgeving.

Dit besluit heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren. Hiervoor worden wijzigingen aangebracht aan:

De inspraakperiode loopt tot en met 1 maart a.s.

U kan het dossier ter plaatse inkijken bij het Departement Omgeving of downloaden via volgende links:

In deze informatieve tekst (pdf) worden de wijzigingen per artikel aangegeven. Bij eventuele tegenstrijdigheden primeert de tekst van het ontwerpbesluit op deze informatieve tekst, die louter als hulpmiddel ter beschikking wordt gesteld.

Iedereen kan opmerkingen doorgeven via vlarem@vlaanderen.be of per brief:

Departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Tegelijkertijd wordt het ontwerpbesluit voor advies overgemaakt aan diverse strategische adviesraden. Na tweede principiële goedkeuring zal het ontwerp voor advies worden overgemaakt aan de Raad van State, waarna de eventuele definitieve goedkeuring volgt.
 
Meer in senTRAL:
 
Bron: