Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuwe recyclageprojecten starten in 2023

Nieuws - 28/02/2023
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Het Europese relanceplan voorziet 30 miljoen euro voor de uitbouw van een recyclagehub in Vlaanderen. Op 9 september 2021 werd een besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten.

 

Het besluit uit 2021 regelt de scope, de voorwaarden voor projecten en indieners, de (aanvraag)procedure en de toekenning van de punten aan de ingediende projecten. Minister Demir kreeg hierover een paar vragen in het Vlaams parlement. Hoe ver staat de uitbouw van die Vlaamse recyclagehub intussen?

De minister verduidelijkte dat het gaat over
 • projecten waarbij recyclage of voorbereiding tot recyclage gebeurt van afvalstoffen, waardoor minder afvalstoffen verwijderd hoeven te worden of waar een hoogwaardige recyclage mogelijk is
 • projecten waarbij nieuwe technieken worden gebruikt die de inzet van recyclaten in het productieproces mogelijk maken

Na de publicatie van twee specifieke ministeriële besluiten werden de respectievelijke calls gelanceerd. De projecten werden beoordeeld door een multidisciplinaire jury en gerangschikt. De beslissing tot toekenning van subsidies voor Call 1 werd genomen door de Vlaamse regering op 1 april 2022, en voor Call 2 op 25 november 2022. Voor de eerste call werd 15 miljoen euro uitgetrokken, middelen die zijn toegekend aan 6 investeringsprojecten. Voor de tweede call was er eveneens 15 miljoen euro uitgetrokken, en die middelen werden verdeeld over 8 projecten.

De subsidies

Over het geheel van beide calls werden 32 unieke dossiers ingediend, waarvan er 24 een voldoende hoge score haalden en dus in aanmerking kwamen voor subsidie. 14 dossiers konden effectief binnen het budget van 30 miljoen euro worden gefinancierd. De subsidie kon maximaal 35% van de subsidiabele investeringskosten bedragen.

De subsidies worden telkens uitbetaald in drie schijven, naargelang er ook het juiste percentage aan effectieve kosten tegenover geplaatst kan worden. De uitbetaling van de subsidies zal starten in 2023 en zal doorlopen tot in het eerste kwartaal van 2026.

De 14 bedrijven die subsidie ontvangen voor recyclage zijn :

 • Indaver Plastics 2 Chemicals* (chemische recyclage van polystyreen en polyolefinen)
 • Laupat* (verwerking van afvalbanden door pyrolyse)
 • Retourmatras (mechanische recyclage van matrassen, chemische recyclage van PU-schuim tot repolyol)
 • Gluecom (recyclage van gelatine uit de farmaceutische industrie tot biologische lijmen)
 • Soprema (thermomechanisch recyclageproces van bitumineuze membranen)
 • Newco (recyclage van luiers)
 • Trinseo* (chemische recyclage van polystyreen)
 • Bioterra (hoogwaardige recyclage van zand- en steenfractie)
 • Unilin* (mechanische recyclage van PIR-panelen)
 • JBF Global* (chemische recyclage van PET-flakes)
 • IGEAN* (doorgedreven nabehandeling van digestaat)
 • Galloo (innovatie scheiding van lichte AL-legering)
 • Raff Plastics (recyclage van big bags uit polypropyleen)
 • Triple Helix MaaS (chemische recyclage van PUR)

* = de projecten die het maximumbedrag van 3 miljoen euro subsidie ontvangen

Het besluit voorziet een mogelijkheid om hiervan af te wijken en een hogere subsidie toe te kennen aan strategisch relevante projecten. Aan geen enkel investeringsproject wordt echter meer dan 3 miljoen euro subsidie toegekend. Dat heeft te maken met de grote interesse voor het subsidieprogramma. Deze 30 miljoen euro subsidies leverden een hefboom op voor in totaal 322 miljoen euro aan investeringen.

Meer informatie kan u vinden op de website van de OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/vlaanderen-als-recyclagehub

Recyclagedoelstelling bereikt ?

Mede dankzij de subsidies zullen deze 14 recyclageprojecten worden opgestart in Vlaanderen over de periode 2023-2026. Deze recyclage-installaties zullen toelaten om voor diverse types van moeilijk te recycleren afvalstoffen de kringloop te sluiten of hoogwaardiger te recycleren. Op basis van hun aanvraagdossier kunnen deze 14 projecten samen 475.000 ton afvalstoffen verwerken. Naast de milieuwinst wordt ook een bijkomende tewerkstelling van 270 werknemers gecreëerd, aldus minister Demir.

Meer in senTRAL:
 
Bron:
 • Schriftelijke vragen, Vlaams Parlement, nr. 284, De Vroe, 22 december 2022