Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Projectvoorstel voor duurzame logistieke bedrijventerreinen

Nieuws - 09/03/2023
-
Auteur(s): 
senTRAL-redactie


 Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), de Universiteit Antwerpen en VITO/Vlakwa werken aan een projectvoorstel om kennis over duurzaamheidsdomeinen zoals water beter toe te passen op logistieke en gemengde bedrijventerreinen.

 

Vlaanderen is een regio met veel logistieke activiteiten en infrastructuur. Dat betekent veel transportinfrastructuur en verkeer, maar ook logistieke gebouwen en bedrijventerreinen en goederenbehandelingszones. Die sector blijft groeien, en zorgt steeds vaker voor een spanningsveld met andere maatschappelijke doelstellingen van beleid en de economische gevolgen ervan: de bouwshift, de Green Deals, de Blue Deal, biodiversiteit en mobiliteit. Dat stelt logistieke bedrijventerreinen voor moeilijke uitdagingen op het vlak van ruimte, waterbeheer, circulaire ontwikkeling, natuur en ruimtelijke ordening.

Kennis vertalen naar praktijk

Daarom gaan VIL, UAntwerpen en Vlakwa (VITO) binnenkort een VLAIO ‘COOCK-project’ (“Collectief O&O en Collectieve Kennisverspreiding”) indienen. Bedoeling is de bestaande academische en technische expertise te verzamelen en laten samensmelten tot een praktische visie en aanpak voor Vlaamse logistieke en gemengde bedrijventerreinen. Dit project zet in op het toepassen van kennis vanuit verschillende domeinen (zoals water) voor logistieke en gemengde bedrijventerreinen, en wil samenwerkingsvraagstukken  aanpakken (zoals een governance-model en businessmodellen). Daarnaast zullen ‘use cases’ worden uitgewerkt gelinkt aan nieuwe ontwikkeling, renovatie of herontwikkeling, en pilootcases om innovaties uit te testen.

Het project richt zich tot alle bedrijven die betrokken zijn bij ontwerp, ontwikkeling, beheer en gebruik van een logistiek terrein: projectontwikkelaars, verhuurders en beheerders van logistiek vastgoed, terreinbeheerders, architecten, studiebureaus en aannemers en ook eindgebruikers zoals huurders van logistiek vastgoed. Daarnaast zullen ook leveranciers van allerlei materialen, technologie en ICT-oplossingen die kunnen bijdragen aan duurzamere logistieke terreinen bij het project worden betrokken. Ook lokale overheden kunnen deelnemen.

Bedrijven of lokale besturen die belangstelling hebben om in de klankbordgroep van dit COOCK project deel te nemen kunnen contact opnemen met Vlakwa of VIL. Het project zou normaal van start gaan na goedkeuring door VLAIO vanaf het laatste kwartaal van dit jaar, en lopen tot uiterlijk begin 2026.

 
 

Een ‘VLAIO COOCK’-project richt zich op een groep van ondernemingen met de bedoeling (basis)onderzoeksresultaten te valoriseren door de introductie van technologie en/of kennis te versnellen. In dit projectkader is er 50% basissteun mogelijk plus 20% extra steun voor samenwerking en max. 30 % additionele steun (met resultaatsverbintenis).

 
Bron: