Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Campagne tegen grensoverschrijdend gedrag bij huishoudhulpen

Nieuws - 13/03/2023
-
Auteur(s): 
Geert Van Cauwenberge


 Begin maart lanceerde het ‘Werkbaarheidsfonds Dienstencheques’, een samenwerking van alle sociale partners in deze sector, een grootschalige campagne om de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag tegen huishoudhulpen in de kijker te zetten. Dat is hard nodig, zo wordt jammer genoeg bewezen door de cijfers.

 

Volgens een bevraging van het sociaal secretariaat Securex in 2019 was 30% van de Belgische werknemers, waaronder ook huishoudhulpen, slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag op de werkplek. Sensibilisering over de impact van dergelijk gedrag is dus geen overbodige luxe.

Grote populatie van werknemers en klanten

“In België zijn zowat 1.500 dienstenchequebedrijven actief. In totaal zijn ruim 150.000 huishoudhulpen aan de slag bij 1 miljoen gezinnen,” zegt Peter Van de Veire, directeur van het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques. “Het gaat dus om een grote groep van bedrijven, werknemers en klanten die we de nodige tools willen aanreiken om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken. We willen het taboe rond het thema doorbreken en een positieve dialoog opstarten tussen alle betrokken partijen.”

Verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelende term die vele ladingen dekt. Van de Veire: “Het kan gaan van het geven van ongepaste opmerkingen, het stellen van onrealistische (schoonmaak)eisen, kwetsende verwijten en boze reacties tot pesterijen, discriminatie en fysieke of verbale agressie. En in uitzonderlijke gevallen zien we jammer genoeg ook schrijnende gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vaak zijn gebruikers die een beroep doen op een huishoudhulp zich niet bewust dat ze bepaalde grenzen overschrijden. Bovendien zijn de grenzen verschillend voor elk individu: wat de ene huishoudhulp als kwetsend ervaart kan voor een andere werknemer door de beugel. Die individuele inschatting hangt onder meer af van eerdere ervaringen en de waarden en normen van de persoon in kwestie.”

Achter gesloten deuren

“In elk geval is het zeer belangrijk om elk geval van grensoverschrijdend gedrag ernstig te nemen”, zegt Peter Van de Veire. “Met onze campagne willen we drie van de meest voorkomende vormen van ongepast gedrag belichten: pesterijen, fysieke en verbale agressie, en discriminatie. Kenmerkend voor deze sector is dat dit gedrag vaak achter gesloten deuren plaatsvindt, in de woning of kantoorruimte van een gebruiker van dienstencheques. Onlangs lanceerde de NMBS een gelijkaardige campagne om grensoverschrijdend gedrag tegen spoorwegpersoneel aan te kaarten. Dit gedrag vindt in de publieke ruimte plaats, met vaak andere personen als getuige. Huishoudhulpen zijn extra kwetsbaar, net omwille van het gebrek aan getuigen.”

Campagne met drie pijlers

De campagne van het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques steunt op drie pijlers. “Vooreerst is er sensibilisering, van zowel huishoudhulpen als gebruikers van dienstencheques. Het komende anderhalf jaar komen er specifieke themadagen en zetten we diverse socialemediakanalen in om beide doelgroepen te informeren en bewust te maken van gedrag dat niet door de beugel kan. Naast socialemediaposts en videospots willen we ook onze website www.iktoonrespect.be maximaal in de kijker zetten.”

“Onze campagne doet echter meer dan enkel sensibiliseren,” nuanceert Van de Veire. “We willen ook activeren via het aanbieden van concrete handvaten aan huishoudhulpen en hun werkgevers. Enerzijds bieden we huishoudhulpen opleidingen aan, onder meer over de kracht van assertiviteit of geweldloze communicatie, die hen weerbaarder moeten maken tegenover klanten die een grens (dreigen te) overschrijden. Die opleidingen zijn gratis. Anderzijds krijgen werkgevers een digitale toolbox met didactisch materiaal ter beschikking, waarmee grensoverschrijdend gedrag op een informele manier bespreekbaar kan gemaakt worden op de werkvloer.”

“Tegelijk organiseren we workshops voor begeleiders (consulent, coach, vertrouwenspersoon, zaakvoerder…) om het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van werknemers te vergroten. Met deze opleidingen willen we huishoudhulpen de kans geven om hun grenzen te leren kennen en hen te informeren hoe ze hiermee moeten omgaan.”

Ondersteund door de volledige sector

“Met deze grootschalige campagne erkent de volledige sector van dienstenchequebedrijven niet alleen het belang van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag, maar krijgen alle betrokken partijen ook de nodige oplossingen en voorlichting op maat aangereikt”, besluit de directeur van het Werkbaarheidsfonds Dienstencheques. “Onze campagne wordt dan ook voluit ondersteund door de verschillende partijen van werkgevers en vakbonden uit de dienstenchequesector.”

 
Meer in senTRAL:

Bronnen:

  • Interview met Peter Van de Veire, directeur Werkbaarheidsfonds Dienstencheques, 10 maart 2023
Extra informatie: