Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Geplande wijzigingen in de boeken 1, 2 en 3 van het AREI

Nieuws - 04/04/2023
-
Auteur(s): 
Vinçotte


Op 28 maart l.l.  werden nieuwe wijzigingen aan het AREI in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze hebben betrekking op de boeken 1, 2 en 3 van het AREI. De grote meerderheid van de veranderingen slaat op boek 1, meer bepaald op de bepalingen voor huishoudelijke elektrische installaties, maar ook op die voor de elektrische installaties van de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel (d.w.z. de elektrische installaties in de gangen en liftkokers, parkeergarages, tuinen van een residentieel geheel).

 

Daarnaast slaan talrijke wijzigingen op de uniformering en het gebruik van de terminologie.

Die nieuwe bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2023.

Er zijn uiteraard afwijkingen voor de installaties die voor die datum gerealiseerd werden.

We vestigen echter de aandacht op het feit dat sommige afwijkingen die tot nu bestonden, vanaf juni zullen verdwijnen. Zo zullen bijvoorbeeld de differentieelschakelaars van het type AC bij een controle van een huishoudelijke installatie niet meer aanvaard worden.

De gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel

Een van de belangrijke wijzigingen bestaat erin dat de elektrische installaties in de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel nu als niet-huishoudelijke installaties worden beschouwd.

Dat heeft een impact op zowel de technische als ‘administratieve’ (dossier van de elektrische installatie) voorschriften die voor deze installaties gelden.

Wat de technische voorschriften betreft, is het toegelaten - en in sommige gevallen zelfs verplicht- om de voorschriften te volgen die voor de huishoudelijke installaties gelden.

Het zal bijvoorbeeld verplicht zijn om een bescherming tegen elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking te garanderen, net als bij de huishoudelijke installaties.

Daarentegen is het toegelaten om zich te beperken tot de voorschriften die voor huishoudelijke installaties gelden, bijvoorbeeld in:

  • het dossier van de elektrische installatie (beperkt tot de schema’s, plannen en andere documenten die voor ‘huishoudelijke’ installaties vereist zijn)
  • de markering en aanduiding van de elektriciteitsborden
  • bepaalde afwijkingen voor de bestaande installaties (bijvoorbeeld)

Anderzijds zullen die installaties om de 5 jaar gecontroleerd moeten worden in plaats van om de 25 jaar.

Huishoudelijke installaties

Dit nieuwe koninklijk besluit verandert de veiligheidsmaatregelen die voor de huishoudelijke installaties gelden.

Er werd een groot aantal wijzigingen aangebracht. Hieronder enkele voorbeelden:

  • plaatsing van complementaire ‘differentieelschakelaars’ van max. 30 mA, bijvoorbeeld om de contactdozen voor algemeen gebruik, verlichting enz. te beschermen
  • keuze van de ‘differentieelschakelaars’ volgens het gevaar van de gelijkstroomcomponenten
  • wijziging van de grafische symbolen en toevoeging van nieuwe symbolen voor het ééndraadschema en het situatieplan
  • maximaal toelaatbare stroom in de elektrische leidingen met een doorsnede kleiner dan 1,5 mm²
  • wijzigingen aan en toevoegingen van afwijkingen
  • enzovoort

Er is ook een nieuwe definitie voor de huishoudelijke installaties opgenomen. Die definitie verduidelijkt de huidige situatie.

Op basis van deze definitie worden de elektrische installaties van bepaalde plekken die voor de activiteiten van een bedrijf gebruikt worden als niet-huishoudelijke installaties beschouwd, ook al bevinden ze zich in een huis of appartement dat tegelijk als woning dienst doet.

Als voorbeeld geven we de praktijkruimte in de woning van een arts. Die praktijkruimte wordt als een ‘niet-huishoudelijke’ installatie beschouwd, terwijl de rest van de woning wel degelijk als ‘huishoudelijk’ beschouwd wordt.

We raden alle installateurs en studiebureaus ten zeerste aan om vanaf nu rekening te houden met die wijzingen, om onaangename verrassingen te vermijden tijdens controles die vanaf 1 juni 2023 uitgevoerd worden.

 

Meer in senTRAL: