Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuwe argumenten tegen de geplande knip op groenestroomcertificaten voor grote PV-installaties

Nieuws - 19/04/2023
-
Auteur(s): 
senTRAL-redactie


De installateurs van PV-installaties blijven argumenten aanvoeren tegen de plannen van de Vlaamse regering om de subsidies op grote installaties vroeger dan voorzien stop te zetten. Een studie van 3E toont aan dat voorgestelde verlengingsoptie leidt tot dalende steun voor alle zonne-installaties van voor 2013 bij bedrijven boven de de-minimis drempel, ongeacht het rendement.


Vlaams minister van Energie Demir wil de overcompensatie van grote zonnepaneelinstallaties afschaffen. Daartoe heeft zij een ontwerpdecreet opgemaakt, dat de groenestroomcertificaten voor deze installaties stopzet op 31 december 2023. Er is wel een verlengingsoptie voorzien, die dat de getroffen ondernemingen de mogelijkheid biedt om tot zes maanden na die datum een verlengingsverzoek in te dienen. In dat geval wordt geëvalueerd of het bedrijf het verwachte rendement al heeft gerealiseerd, en als dat niet het geval is wordt vastgesteld hoeveel certificaten met een basisprijs van 93 euro het bedrijf nog kan ontvangen om het beoogde rendement te bereiken.

Nieuwe studie

ODE, de vereniging van bedrijven actief in duurzame energie, heeft aan studiebureau 3E opdracht gegeven te onderzoeken wat de impact van het ontwerpdecreet in de markt zou zijn. Die studie concludeert nu dat alle installaties met recht op verlenging toch negatieve gevolgen zullen hebben door de voorgestelde regeling. Ook installaties met een laag of negatief rendement zullen hun subsidie zien dalen. De voorgestelde verlengingsoptie leidt niet tot een eerlijkere verdeling van de opbrengst, maar tot een algehele daling van de opbrengst en steun voor de betrokken bedrijven.

Een eerdere studie (van REBEL) had ook al aangegeven dat minstens 2.000 bedrijven getroffen zouden kunnen worden door de voorgestelde knip op de groenestroomcertificaten, niet alleen maar een 200-tal bedrijven genre Katoen Natie maar ook KMO's, landbouwers, zorginstellingen en scholen. "Uit deze update van 3E blijkt nu dat al deze bedrijven steun zullen verliezen, ongeacht of ze overgecompenseerd zijn of niet," zegt Dirk Van Evercooren, algemeen directeur ODE-Vlaanderen. "Dit geldt dus ook voor bedrijven met een normaal, laag of zelfs negatief rendement."

Drie scenario’s bekeken

De studie analyseerde drie scenario's voor het verlengen van de groenstroomcertificaten voor zonnepaneelinstallaties:

(1) de verlengingsoptie in het ontwerpdecreet: de steun stopt eind 2023 maar kan verlengd worden tot het twintigste jaar wanneer een bepaald rendement niet gehaald is

(2) de steun stopt na 15 jaar met mogelijkheid tot verlenging van 5 jaar – deze optie is door ODE-Vlaanderen zelf voorgesteld als alternatieve beleidsoptie ter onderzoek zonder uitspraak te doen over juridische haalbaarheid noch economische doelmatigheid

(3) de steunhoogte wordt na 15 jaar herzien, zonder knip, tot het twintigste jaar – ook deze optie is door ODE-Vlaanderen zelf voorgesteld als alternatieve beleidsoptie ter onderzoek zonder uitspraak te doen over juridische haalbaarheid noch economische doelmatigheid

Volgens de 3E-studie zijn geen van deze scenario’s een goede basis voor het bereiken van het doel; ook de voorgestelde beleidsalternatieven leiden niet tot een billijk rendement voor iedereen. In alle drie de scenario’s zal de subsidie dalen, ook voor installaties met recht op verlenging. Bovendien zal maar een minderheid van de bedrijven het break-evenpunt door de verlengingsoptie kunnen halen wanneer de installatie intussen van eigenaar is veranderd. De meeste van deze bedrijven zullen dus verlies lijden, stelt ODE.

Dirk Van Evercooren: “Eens zonneparken hun deugdelijkheid bewezen hadden, werden ze doorverkocht en met de opbrengst werd opnieuw geïnvesteerd in duurzame energie. Die nieuwe eigenaars dreigen nu de dupe te worden van een ondoordachte maatregel. Zo verdwijnt het nodige investeringsgeld voor de energietransitie die onze stroom goedkoper, lokaler en duurzamer kan maken.”

Nieuwe argumenten

ODE ziet de studie bijgevolg als een extra argument om de voorgestelde knip van de groenestroomcertificaten opnieuw te bekijken, inclusief de verlengingsoptie in het ontwerpdecreet. “Naast de verschillende juridische bezwaren bij de GSC-knip, toont elke nieuwe studie die de economische gevolgen ervan onderzoekt een grotere negatieve invloed op de Vlaamse economie dan eerder werd aangenomen. De maatregel is niet doelgericht. Wij roepen de Vlaamse meerderheidspartijen daarom op om van koers te veranderen. Bedrijven die groenestroomcertificaten ontvangen, kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden om vanaf een bepaald rendement een deel van de opbrengst te herinvesteren in groene energie. Op die manier dragen ze bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, en kan de factuur omlaag zonder de investeringszekerheid in gevaar te brengen,” aldus Van Evercooren.


Meer in senTRAL:
Bron:
  • ODE
Extra informatie: