Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Hoeveel controles op asbest?

Nieuws - 21/04/2023
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 De minister van Omgeving gaf nieuwe, gedetailleerde cijfers over de controles op de verwerking en inzameling van asbest in Vlaanderen.

In het Vlaams parlement vroeg Johan Danen de minister van Omgeving naar de controles op asbest en de vastgestelde overtredingen.

In 2019, 2020 en 2021 hebben de toezichthouders van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving de volgende asbestcontroles uitgevoerd:


 

Bedrijven

In 2019 en 2020 werd verhoogd ingezet op controles naar de aanwezigheid van asbest in bedrijfsgebouwen. Door twee jaar lang meer aandacht te besteden aan deze problematiek is de bewustwording verhoogd. Voortaan wordt dit verder opgenomen als routinecontrole. Dat betekent dat toezichthouders het meenemen als aandachtspunt bij andere controles die ze uitvoeren.

Op sloopwerven voeren voornamelijk de gemeenten toezicht uit; zij krijgen de meeste klachten en kunnen voor ondersteuning ook een beroep doen op de OVAM of op de afdeling Handhaving. Die laatste werkt hier dus vooral ad hoc, op basis van informatie die vanuit gemeenten wordt gedeeld.

Bij asbeststortplaatsen gebeuren de controles ruimer dan enkel een controle op asbest.

Bij andere types van controles werd er door de afdeling Handhaving in 2019 nog op 153 plaatsen asbest geregistreerd; in 2020 was dat bij 191 controles het geval, en in 2021 bij 193 controles.

De controles van de andere bestuursniveaus worden onvoldoende gedetailleerd geregistreerd om een antwoord te kunnen geven over asbestcontroles zoals op het gewestelijk niveau, antwoordde minister Demir.

Omgevingshandhaving

De Milieuhandhavingsrapporten van de voormalige Vlaamse Hoge Raad voor Ruimte en Milieu (VHRM) en het Omgevingshandhavingsrapport van het Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) bevatten algemene/globale data over de omgevingshandhavingsuitvoering door de verschillende bestuursniveaus in het Vlaamse omgevingshandhavingslandschap. Sinds 2021 is de omgevingshandhavingsrapportering opgesplitst in

  • de jaarlijkse online publicatie in een interactieve tool van gegevens inzake omgevingshandhavingsuitvoering
  • de periodieke publicatie (tweemaal per beleidscyclus) van een omgevingshandhavingsrapport waarin het uitgevoerde handhavingsbeleid wordt geëvalueerd; het eerste omgevingshandhavingsrapport verscheen in 2021

Meer in senTRAL :

Bron:

  • Schriftelijke vragen, Vlaams Parlement, nr. 510, Daenen, 23 februari 2023