Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

De werkbaarheidscheque van de Vlaamse overheid

Nieuws - 04/05/2023
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


 Sinds enkele jaren kunnen bedrijven in Vlaanderen zogenaamde ‘werkbaarheidscheques’ aanvragen, een subsidie om knelpunten rond werkbaar werk aan te pakken. De vraag blijkt nu groter dan het aanbod.

 
Wat is de werkbaarheidscheque?

De subsidie richt zich naar organisaties gevestigd in het Vlaams gewest. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn dus uitgesloten van deelname, tenzij ze beschikken over een exploitatiezetel in het Vlaams gewest.

Met de werkbaarheidscheque kunnen bedrijven tot 10.000 euro steun krijgen om bepaalde knelpunten rond werkbaar werk aan te pakken.

De werkbaarheidscheque dient enkel om de werkbaarheid in de organisatie te verbeteren. Dit zijn de mogelijkheden:

 • een meting of scan aankopen over de werkbaarheid op de werkvloer, bijvoorbeeld het meten van stress op het werk, de motivatie van werknemers en de leermogelijkheden
 • begeleiding inkopen bij het uitvoeren van deze meting of scan
 • monitoring en opvolging inkopen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk; het is immers de bedoeling dat organisaties de zaken anders gaan aanpakken om tot meer werkbaar werk te komen (maatregelen en/of verbeterprojecten)
 • advies, begeleiding en opleiding aankopen, met bijzondere aandacht voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, door aanpassingen aan de werkposten en de arbeidsorganisatie die ten goede komen aan de werkbaarheid en de veiligheid van werknemers, of de nodige competentieversterking om werkbaar te kunnen werken, of een beleid rond psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers en werkgevers
Stand van zaken

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne  vroeg de cijfers over de werkbaarheidscheque op bij de bevoegde Vlaamse minister Jo Brouns (CD&V), die de cijfers van 2021 en 2022 meegaf. Daaruit bleken volgende zaken:

 • in 2021 werden 633 cheques aangevraagd, waarvan er 610 werden toegekend en 23 geweigerd
 • in 2022 werden 661 cheques aangevraagd maar slechts 550 toegekend; er waren dus maar liefst 111 weigeringen
 • de reden voor die weigeringen heeft voornamelijk te maken met de uitputting van het voorziene budget: projecten die zijn ingediend toen het budget al was uitgeput werden geweigerd, maar er waren nog andere redenen voor weigering, meestal fouten bij de aanvrager, zoals
  • de aanvrager voldoet niet aan de voorwaarde van minimaal 1 werknemer in dienst te hebben via een arbeidsovereenkomst
  • de acties werden reeds uitgevoerd vóór indiening van de subsidieaanvraag
  • de organisatie was niet gevestigd in het Vlaams Gewest
  • de offerte tot begeleiding kwam van een niet-erkende dienstverlener en kwam dus niet overeen met de geselecteerde dienstverlener in de applicatie

Veel organisaties kennen het subsidiemechanisme nog niet. Er zal dus worden ingezet op meer bekendmaking.

Er worden geen metingen uitgevoerd over de effecten van de werkbaarheidscheque op de werkvloer. Dat zou volgens de minister immers de aanvraag- en rapporteringsprocedure aanzienlijk verzwaren, waardoor het opzet van een laagdrempelige maatregel zijn doel voorbij zou schieten.

Aanvragen van een werkbaarheidscheque

De deadline voor het aanvragen van werkbaarheidscheques voor dit jaar is 30 november 2023.

Via de website van Vlaanderen.be kan een stappenplan voor aanvraag gevolgd worden.

Voor dit jaar wordt de cheque voorbehouden voor bedrijven die in het verleden nog geen gebruik maakten van deze subsidie.

Meer in senTRAL:
Bronnen:
 • Vlaams Parlement, Schriftelijke vraag 424: “Werkbaarheidscheque - Stand van zaken”
 • Securex, “Werkbaarheidscheque ook in 2023 mogelijk”