Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuwe cijfers over milieuhandhaving

Nieuws - 15/05/2023
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Het aantal vastgestelde milieu- en omgevingsinbreuken stijgt weer in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Omgeving.

In het Vlaams Parlement vroeg Ludwig Vandenhove naar de cijfers over het aantal opgestelde processen-verbaal en de verslagen van vaststelling opgesteld door de afdeling Handhaving, voor de periode 2019 tot nu. Dat leverde weer enkele cijfergegevens op over de naleving en handhaving van de milieuwetgeving in Vlaanderen:

-- Processen-verbaal:
milieu
2019
2020
2021
2022
Antwerpen
137
150
149
(*)
Limburg
85
73
72
(*)
Oost-Vlaanderen
87
83
80
(*)
West-Vlaanderen
119
125
156
(*)
Vlaams-Brabant
147
127
144
(*)
totaal
575
558
601
781
ruimtelijke ordening
 
 
 
 
Antwerpen
27
14
16
13
Limburg
17
16
7
21
Oost-Vlaanderen
26
10
46
42
West-Vlaanderen
57
50
17
27
Vlaams-Brabant
32
29
30
17
totaal
159
119
116
120

(*) De verdeling over de provincies van het aantal processen-verbaal voor milieu kan voor 2022 tijdelijk niet worden gegenereerd. De stijging is o.a. te verklaren door de extra bevoegdheid rond bronsortering en erkenningen en een kordatere handhaving.

Naast het opstellen van processen-verbaal is het nog belangrijker dat er wordt gesaneerd. In dat opzicht is het mogelijk belangrijker dat bedrijven investeren in zuiveringsinstallaties dan in boetes.

-- Verslagen van vaststelling:

Bij de verslagen van vaststelling gaat het over de lichtste categorie van schendingen van de regelgeving. Voor milieu gaat het hierbij voornamelijk over administratieve tekortkomingen, die op zich weinig milieu impact hebben. Voor ruimtelijke ordening gaat het ook bijvoorbeeld over instandhouding en miskenning van de informatieplicht. Als ze worden vastgesteld gaan ze meestal samen met een misdrijf en worden ze in een proces-verbaal vermeld. Enkel wanneer het gaat over een zuivere inbreuk wordt er een afzonderlijk verslag van vaststelling opgemaakt.

Deze administratieve rompslomp kan ook opgelost worden door de exploitant een aanmaning te geven om de schending ongedaan te maken. Deze inbreuken behelzen dus voornamelijk kleinere aspecten, en de Omgevingsinspectie focust op de zwaardere misdrijven, die te vinden zijn bij de processen-verbaal. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de prioriteiten, waardoor de toezichthouders genoodzaakt zijn te focussen op de grotere zaken.

Milieu. In 2019 werden er 2 verslagen van vaststelling opgesteld: 1 in Antwerpen en 1 in West-Vlaanderen, in 2020 werden er geen opgesteld, in 2021 waren er 1 in Antwerpen en 1 in Oost-Vlaanderen, en in 2022 ging het om 1 in Antwerpen en1 in Vlaams-Brabant.

Ruimtelijke ordening. In 2019 werden er 2 verslagen van vaststelling opgesteld in Vlaams-Brabant. In 2020 werden er 7 opgesteld. In 2021 waren er 16: 10 in Antwerpen, 1 in Limburg, 3 in Oost-Vlaanderen en 2 in West-Vlaanderen. In 2022 werden er 14 opgesteld: 10 in Antwerpen, 3 in Oost-Vlaanderen en 1 in Vlaams-Brabant.

Meer inspecteurs in 2023

De afdeling Handhaving van het Departement Omgeving publiceert jaarlijks ook een inschatting van aantal beschikbare inspecteurs (milieutoezichthouders, gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs, verbalisanten ruimtelijke ordening en erfgoedinspecteurs) voor het komende werkjaar in haar Omgevingshandhavingsplan. Deze evolutie ziet eruit als volgt:

2019: 121 personen (inschatting aantal VTE niet beschikbaar)

2020: 118 personen (inschatting aantal VTE niet beschikbaar)

2021: 117 personen - 104,15 VTE
2022: 120 personen - 98,2 VTE
2023: 125 personen - 107,5 VTE
 
Meer in senTRAL:
Bron:
  • Bron: Schriftelijke vragen, Vlaams Parlement, nr. 549, Vandenhove, 9 maart 2023