Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Ingezamelde afvalstromen afgedankte voertuigen en AEEA worden nuttig toegepast

Nieuws - 24/05/2023
-
Auteur(s): 
Linda Van Geystelen


 Twee nieuwe Vlaamse Openbare Statistieken (VOS), gebaseerd op de verplichte rapportages die de OVAM jaarlijks bezorgt aan Europa, geven actuele cijfers over afgedankte voertuigen en elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Wat gebeurt er precies met die twee afvalstromen?

 

In 2020 werd in België 51% van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) ingezameld. De ingezamelde hoeveelheid van deze afvalstromen neemt nog steeds toe, maar ook de hoeveelheid apparaten die op de markt komen stijgt. De inzamelpercentages liggen in lijn met die van de buurlanden, en waren hoger dan het gemiddelde van de landen van de Europese Unie (EU). Maar de Europees opgelegde inzamelingsdoelstelling van 65% haalden we in België nog niet.


(bron: OVAM)

In 2020 werd 82% van het AEEA verwerkt met nuttige toepassing: 73,5% werd gerecycleerd of hergebruikt, iets minder dan 9% werd verbrand met energierecuperatie.


(bron: OVAM)
Afgedankte voertuigen

In 2021 werden in het Vlaamse Gewest 52.394 afgedankte voertuigen ingezameld. Alle afgedankte voertuigen moeten verplicht worden ingeleverd bij de erkende centra voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen. Uit ruwe schattingen van de sector blijkt dat ongeveer 75% van de afgedankte voertuigen wordt ingezameld.

De voornaamste redenen voor deze relatief lage inzamelgraad zijn het ontbreken van een traceerbaarheid van voertuigen en mogelijke uitwegen via export. Hierdoor kan niet worden nagegaan welke voertuigen als afgedankt moeten beschouwd worden en nog niet werden aangeboden bij de erkende centra, zoals wettelijk verplicht.

In 2021 werd in het Vlaamse Gewest 93% van de ingezamelde afgedankte voertuigen hergebruikt (als onderdelen) of gerecycleerd, en 97% van de afgedankte voertuigen kreeg een nuttige toepassing (hergebruik van onderdelen, recyclage of energetische valorisatie).

De Europese wetgeving over afgedankte voertuigen bepaalt dat minstens 95% een nuttige toepassing moet krijgen, waarvan minstens 85% hergebruikt en gerecycleerd moet worden. Die percentages worden in het Vlaamse Gewest dus gehaald.


(bron: OVAM)
 

Meer in senTRAL:

Bron:
  • OVAM/VOS