Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nieuwe campagnewebsite "Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk"

Nieuws - 30/05/2023
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


 Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) kondigt een nieuwe campagne aan voor de komende twee jaren: "Veilig en Gezond Werken in het Digitale Tijdperk". Ze moet het bewustzijn vergroten over de impact van nieuwe digitale technologieën op het werk en de werkomgeving, en de daarmee verbonden veiligheids- en gezondheidsuitdagingen en kansen. De campagne zal daarnaast fungeren als een uitwisselingsplatform voor beste praktijken.

 
 
Vernieuwde veiligheidsoplossingen

Het tempo van de digitalisering verandert de werkomgeving heel snel, en roept om nieuwe en bijgewerkte oplossingen voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Het onderzoeksprogramma van EU-OSHA streeft ernaar betrouwbare informatie te bieden aan beleidsmakers, onderzoekers en werkplekken over de mogelijke effecten van digitalisering op de veiligheid en gezondheid op het werk, om zo tijdig effectieve maatregelen te nemen die de veiligheid en gezondheid van werknemers waarborgen.

Nieuwe uitdagingen en kansen

Technologieën zoals kunstmatige intelligentie, big data, collaboratieve robotica, het internet der dingen, algoritmen en digitale arbeidsplatforms…, naast een aanzienlijke toename van het aantal medewerkers die op afstand werken, brengen nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Het succesvol aanpakken van deze uitdagingen en het benutten van de kansen hangt af van hoe deze technologieën worden geïmplementeerd, beheerd en gereguleerd, rekening houdend met sociale, politieke en economische trends.

Verkennend onderzoek

Voortbouwend op een verkennende studie over digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk, voert EU-OSHA een onderzoeksproject uit onder de noemer "OSH-overzicht 2020-2023”, met de bedoeling uitgebreide informatie te verstrekken voor beleid, preventie en praktijk met betrekking tot de uitdagingen en kansen van digitalisering in de context van VGW.

Campagnewebsite

Hoewel de officiële lancering van de nieuwe campagne pas in oktober 2023 plaatsvindt, is de bijbehorende website nu al live. Deze website biedt uitgebreide informatie over de campagne en diepgaande inzichten in de risico's en voordelen van digitalisering op de werkplek, en hoe de veiligheid en gezondheid van werknemers kan worden gewaarborgd. EU-OSHA raadt uiteraard aan om de website regelmatig te bezoeken, aangezien er voortdurend nieuwe functies en tools worden toegevoegd.

De website staat hier: healthy-workplaces.osha.europa.eu

Meer in senTRAL:

Bronnen:

  • EU-OSHA - Our new campaign website is now live - ‘Safe and healthy work in the digital age’