Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vandaag is ‘Werelddag zonder tabak’

Nieuws - 31/05/2023
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers - medisch directeur Attentia


 Op 31 mei ‘vieren’ we elk jaar de “Werelddag zonder tabak.” Deze campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) richt zich dit jaar zich op een zeer specifiek doel: "Grow food, no tobacco".

 

Deze pakkende slogan onderstreept een hardnekkig probleem: de tabaksteelt is niet alleen schadelijk voor onze gezondheid, maar tevens voor de gezondheid van de boeren en voor de gezondheid van onze planeet. De WHO-campagne is erop gericht regeringen aan te moedigen subsidies voor de tabaksteelt stop te zetten. Het geld dat hierdoor vrijkomt kan dan worden gebruikt om boeren te ondersteunen die overschakelen op duurzamere gewassen. Deze gewassen verbeteren de voedselzekerheid en voorziening, wat bijdraagt aan de oplossing van de voedselcrisis.


De doelstellingen van de campagne zijn vierledig.

1. De WHO wil regeringen mobiliseren om de tabakssubsidies stop te zetten.

2. WHO wil gemeenschappen die tabak verbouwen bewustmaken van de voordelen van duurzame gewassen.

3. WHO wil inspanningen ondersteunen om woestijnvorming en milieuvervuiling tegen te gaan door de tabaksteelt te verminderen.

4. WHO wil de pogingen van de industrie ontmaskeren om duurzame levensonderhoudsbronnen te belemmeren. De belangrijkste maatstaf voor het succes van de campagne is het aantal regeringen die toezeggen om de subsidies voor tabaksteelt stop te zetten.

En de werkgevers?

Maar wat betekent dit alles voor de werkplek? Werkgevers hebben een belangrijke rol in dit proces. Zij kunnen hun werknemers helpen stoppen met roken. Dit bevordert niet alleen de gezondheid van de werknemers zelf maar draagt ook bij aan het grotere doel om tabak uit te bannen. Door rookvrije ruimtes te creëren, ondersteuning te bieden bij stoppen met roken en bewustwordingsprogramma's te implementeren, kunnen werkgevers een sterke bijdrage leveren aan de "Grow food, no tobacco"-campagne.

 

Meer in senTRAL:

Bron: