Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Steeds meer e-voting bij sociale verkiezingen

Nieuws - 01/06/2023
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


 Minstens één op vijf werkgevers wil bij de sociale verkiezingen van volgend jaar e-voting aanbieden, zo stelt sociaal secretariaat SD Worx vast.

 

Tussen 13 en 26 mei 2024 kiezen werknemers van bedrijven weer nieuwe afgevaardigden voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW, vanaf 50 werknemers) en voor de Ondernemingsraad (OR, vanaf 100 werknemers).

Volgens SD Worx zullen medewerkers van organisaties steeds meer elektronisch kunnen stemmen (“e-voting”). De verklaring hiervoor is de toegenomen populariteit van telewerk en thuiswerk, aangewakkerd door de coronapandemie. Het gebruik van moderne stemprocedures zoals e-voting  past in deze trend. In de toekomst verwacht SD Worx dat minstens de helft van alle bedrijven bij wie e-voting mogelijk is, dit zal voorleggen aan de werknemersafvaardiging.

E-voting steeds meer ingeburgerd

Elektronisch kiezen tijdens de procedure van de sociale verkiezingen is al langer mogelijk. De wetgever breidde de mogelijkheden hiertoe drastisch uit in 2019 (voor de verkiezingen van 2020), onder meer doorstemmen vanop de eigen computer op het werk mogelijk te maken.

In 2020 stelde bijna een kwart van de werkgevers (23,3%) aan hun overlegorganen voor om te opteren voor elektronisch stemmen. Dat was toen al een stijging ten opzichte van 2016, toen slechts 7% van de SD Worx-klanten effectief overging tot e-voting.

Niet altijd mogelijk

Let op: soms zijn er redenen om geen e-voting te organiseren. Enkele voorbeelden:

  • in organisaties waarin geen overlegorganen actief zijn en het dus juridisch niet mogelijk is om e-voting in te voeren
  • wanneer de IT-infrastructuur het niet toelaat
  • in ondernemingen waar er tussen werkgever en overlegorganen geen akkoord bereikt wordt over de invoering van elektronisch stemmen
Meer in senTRAL:

Bronnen:

  • SD Worx, “Minstens één op vijf werkgevers kiest nu al voor elektronisch stemmen”, 12 mei 2023