Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

De controle van de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel

Nieuws - 05/06/2023
-
Auteur(s): 
Vinçotte


Vanaf 1 juni worden verschillende wijzigingen aan  Boek 1 van het AREI  van kracht. Onder andere de voorschriften met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel worden gewijzigd.

 

Onder een ‘residentieel geheel’ wordt een geheel van wooneenheden (meestal appartementen), gemeenschappelijke delen en technische lokalen begrepen.

In de gemeenschappelijke delen treffen we bijvoorbeeld de elektrische installaties van de gangen en traphallen, de parkeergarages, de tuinen e.d. aan.

De installaties van die gemeenschappelijke delen worden nog tot 31 mei als ‘huishoudelijke installaties’ beschouwd, maar krijgen vanaf 1 juni 2023 het label van niet-huishoudelijke installaties.

De overgang van ‘huishoudelijk’ naar ‘niet-huishoudelijk’

Hoe moet men rekening houden met deze overgang van ‘huishoudelijk’ naar ‘niet-huishoudelijk’ voor de installaties in de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel, in de wetenschap dat zowel de frequentie van de controles als de technische voorschriften zullen veranderen?

- Wat de frequentie van de controles betreft: als het rapport van een periodiek controlebezoek dat voor 1 juni 2023 uitgevoerd werd een positief besluit vermeldt, wordt het volgende controlebezoek voorzien binnen de termijn die door dat laatste controlerapport voorgeschreven wordt. Het is dus mogelijk dat de installatie in kwestie pas na 25 jaar opnieuw gecontroleerd moet worden.

- Uiteraard is een conformiteitscontrole vereist wanneer die installatie in grote mate gewijzigd of uitgebreid wordt. Op dat moment verandert de tussentijd om de wijziging of uitbreiding te controleren naar maximum 5 jaar. Op dezelfde manier zal men ook de nieuwe voorschriften van Boek 1 om die uitbreiding of wijziging te realiseren en te controleren, moeten toepassen.

- Als het rapport van een periodiek controlebezoek dat voor 1 juni 2023 uitgevoerd werd een negatief besluit vermeldt, moet binnen het jaar een nieuwe controle voorzien worden. Als die nieuwe controle na 1 juni 2023 plaatsvindt, wordt aangeraden om het controleorganisme te vragen om de controle te beperken en uitsluitend de overtredingen die in het vorige rapport vermeld werden, te verifiëren.Bij een volledige controle van de installatie kunnen immers overtredingen op de nieuwe voorschriften vastgesteld worden.

De projecten die voor 1 juni 2023 opgestart werden

Hoe zit het met de projecten voor de gemeenschappelijke delen van residentiële gehelen die voor 1 juni 2023 opgestart werden, en waarvan de conformiteitscontrole vanaf of na die datum uitgevoerd zal worden?

Laten we eerst en vooral preciseren dat het bij het ‘begin van het project’ kan gaan om werken die ter plaatse uitgevoerd werden, of zelfs in de voorafgaande ontwerpfase - bijvoorbeeld het onderzoek van het project, aanvragen voor offertes op basis van een bestek, enzovoort...

De persoon die de controle aanvraagt moet op het moment van de conformiteitscontrole vermelden of het erkende organisme de regels die een afwijking mogelijk maken moet toepassen of niet. Als dat het geval is, dan kunnen bijvoorbeeld de ‘oude’ voorschriften voor de complementaire differentiëlen toegepast worden die voorgeschreven worden door onderafdeling 4.2.4.3. van Boek 1.

Op vraag van de bevoegde overheid bijvoorbeeld moet de eigenaar, beheerder of exploitant van de elektrische installatie op elk moment de redenen voor de toepassing van de afwijkende bepalingen tijdens een controle die na 1 juni 2023 uitgevoerd wordt, kunnen bewijzen en rechtvaardigen. Het is dus ten zeerste aangeraden om de bewijzen daarvan bij te houden, bijvoorbeeld in het dossier van de elektrische installatie.

 
 
Meer in senTRAL:
 
Bron:
  • Vinçotte