Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Elektrische veiligheid op bouwplaatsen

Nieuws - 15/06/2023
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


 Het Engelse ‘Health and Safety Executive’ (HSE) heeft een nieuwe versie van zijn “Electrical safety on construction sites” uitgebracht. Deze publicatie is essentieel voor alle bouwprojecten, ongeacht de omvang en de aard van de werkzaamheden, zoals sloop, renovatie en nieuwbouw. Ze beschrijft veilige werkmethoden en legt uit hoe het risico op elektriciteitsongevallen kan worden verminderd.

 
 
Veiligheid met elektriciteit op bouwplaatsen

Elektriciteit kan dodelijk zijn en leidt jaarlijks tot ongevallen op bouwplaatsen. Deze richtlijnen zijn vooral gericht op preventieadviseurs en verantwoordelijken voor de planning, het beheer, de installatie en het gebruik van elektrische systemen en apparatuur op bouwplaatsen. De richtlijnen zijn toepasbaar op alle soorten bouwprojecten, ongeacht hun omvang of aard. Iedereen die betrokken is bij de planning, het beheer of de uitvoering van bouwwerkzaamheden op een bouwplaats moet deze richtlijnen lezen. Ze hebben betrekking op het gebruik van alle soorten elektrische systemen, apparatuur en installaties.

De brochure bestaat uit drie delen:
  • Planning: de fase voorafgaand aan de bouw
  • Beheersing van elektrische risico's: De bouwfase
  • Systemen en uitrusting
Richtlijnen voor elektrische veiligheid

Deze richtlijnen leggen uit hoe ongevallen met elektriciteit kunnen worden voorkomen. Ze bieden praktische informatie en advies over veilige werkmethoden, en helpen de eisen van relevante wetgevingen te begrijpen. Niet alle adviezen zijn relevant voor alle situaties; preventieadviseurs moeten beoordelen welke maatregelen nodig zijn afhankelijk van de specifieke risico's van het werk.


Voorbeeld van een casestudie. (bron: publicatie “Electrical safety on construction sites”, p. 9)

Bevoegdheid en veiligheid

Er is een wettelijke eis dat iedereen die werkt aan elektrische systemen de nodige technische kennis, ervaring of toezicht moet hebben om gevaren of letsel te voorkomen. Opdrachtgevers moeten een hoofdontwerper en hoofdaannemer aanwijzen voor elk project waarbij meer dan één aannemer betrokken is, en ervoor zorgen dat deze personen over de juiste combinatie van vaardigheden, ervaring en kennis beschikken. Aan de andere kant moeten ontwerpers of aannemers die op zoek zijn naar een benoeming, ervoor zorgen dat zij de nodige competenties hebben om elektrische risico's te identificeren, te beheersen en te beheren.

Competentiecriteria

Bij de beoordeling of personen competent zijn om elektriciteitswerkzaamheden uit te voeren, moeten de volgende criteria worden overwogen: opleiding en ervaring, kennis van de betrokken risico's, begrip van het vereiste specifieke werk en het vermogen om het werk veilig uit te voeren.

Deze vernieuwde brochure is relevant voor iedereen die betrokken is bij de planning, het beheer, de installatie en het gebruik van elektrische systemen en apparatuur op bouwplaatsen. De publicatie bevat ook nuttige praktische informatie en casestudies.

 

Deze tekst  is gebaseerd op een Engelse publicatie, maar is algemeen van aard. In België bepalen de Codex, Boek III., Titel 2. Elektrische installaties en het AREI in detail aan welke voorschriften er moet voldaan worden vooraleer er elektrische en niet-elektrische werkzaamheden worden uitgevoerd op of in de nabijheid van elektrische installaties.

 
 

Meer in senTRAL:

Bronnen:

  • HSE - Electrical safety on construction sites
Extra informatie: