Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

ECHA staat achter een EU-verbod op PFAS in blusschuim

Nieuws - 05/07/2023
-
Auteur(s): 
senTRAL-redactie


 SEAC, het Comité voor sociaal-economische analyse van ECHA, heeft zijn definitieve advies gepubliceerd dat een geleidelijk verbod op per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in blusschuim ondersteunt. SEAC is van mening dat de voorgestelde beperking op het op de markt brengen, het gebruik en de formulering van PFAS in blusschuim de meest geschikte EU-brede maatregel is om de vastgestelde risico's aan te pakken.

 

ECHA heeft hiertoe een voorstel opgesteld op verzoek van de Europese Commissie in februari 2022.

Deze beperking zou de uitstoot van PFAS in het milieu over een periode van 30 jaar met ongeveer 13.200 ton kunnen verminderen. Hierbij wordt rekening gehouden met beschikbare alternatieven en het evenwicht tussen de baten en kosten van de beperking voor de samenleving.

Deze conclusies volgen op een eerder advies van RAC, het Comité voor risicobeoordeling van ECHA, in maart l.l.

Voorbehoud bij overgangstermijnen

SEAC stelt echter voor om voor het einde van de tienjarige overgangsperiode een evaluatie uit te voeren van de beschikbare fluorvrije alternatieven voor locaties die gevaarlijke stoffen produceren, behandelen of opslaan (die onder de Seveso-richtlijn vallen) en de locaties in de buurt daarvan. Op dezelfde manier zou een herziening nodig zijn voor het gebruik op offshore-installaties in de olie- en gasindustrie, waarvoor SEAC aanbeveelt om de overgangsperiode te verlengen van vijf naar tien jaar. De commissie vindt de herzieningen belangrijk om de veiligheid te handhaven op plaatsen waar branden grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. "Er zijn enkele toepassingen waarvoor de commissie van mening was dat, indien er aan het einde van de overgangsperiodes geen alternatieven zijn die voldoende presteren, de gevolgen van verminderde brandveiligheid desastreus zouden kunnen zijn. Het is waarschijnlijk dat er alternatieven komen, maar het is belangrijk dat we de kans dat die er niet zijn tot een minimum beperken,” aldus Maria Ottati, voorzitter van het SEAC.

Het comité beveelt ook aan om de overgangsperioden voor PFAS-toepassingen in de civiele scheepvaart te verlengen van drie naar vijf jaar, en voor het op de markt brengen van bepaalde types draagbare brandblussers van 6 naar 18 maanden, met de bedoeling ervoor te zorgen dat er technisch geschikte fluorvrije alternatieven beschikbaar zijn wanneer de overgangsperiodes aflopen.

De volgende stappen

Na de goedkeuring van het advies door RAC en SEAC maakt ECHA het gecombineerde advies van beide comités klaar voor publicatie en stuurt het dit samen met het beperkingsvoorstel naar de Europese Commissie. De Commissie zal dan beslissen of een beperking nodig is. Zo ja, dan doet zij een voorstel om de lijst van beperkingen (bijlage XVII van de REACH-verordening) te wijzigen. Over het voorstel wordt vervolgens gestemd door de EU-lidstaten in het REACH-comité. Daarna moet het nog besproken worden in het Europees Parlement en de Raad alvorens het nieuwe wetgeving wordt.

Maar naar verwachting zullen de PFAS-beperkingen niet bij blusschuim alleen blijven. RAC en SEAC bespraken ook reeds de aanbevelingen aan de indieners van het dossier voor het voorstel voor universele beperking van PFAS. Dat is ingediend door Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. De raadpleging over dat voorstel duurt zes maanden en loopt tot 25 september 2023.

Meer in senTRAL:
Bron:
  • ECHA/NR/23/19