Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Updates compendia water (WAC) en lucht (LUC) 2023 goedgekeurd

Nieuws - 11/07/2023
-
Auteur(s): 
Droits Quotidiens Legal Design


De Vlaamse regering keurt de updates van de compendia water (WAC) en lucht (LUC) goed. De nieuwe bepalingen hadden al uitwerking met ingang van 15 januari 2023 in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. De laboratoria werden op de hoogte gebracht van de nieuwe compendia, die online geraadpleegd kunnen worden.
Het Watercompendium is op meer dan 30 punten aangepast.
Zo zijn er onder meer nieuwigheden voor:
de bepaling van opgeloste anionen door vloeistofchromatografie;
de bepaling van fluoride met ios selectieve elektrode;
de bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV).
Het Luchtcompendium is maar op 4 punten aangepast, maar de aanpassingen zijn wel uitgebreider.
Zo is er een uitgebreide aanpassing van de methodiek voor de bepaling van het gehalte gasvormig formaldehyde in een gaskanaal, na bijkomend uitgevoerde validatie door het referentielaboratorium.
In werking: uitwerking met ingang van 15 januari 2023.

Bronnen: 
-16 JUNI 2023. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) en tot wijziging van bijlage 4.2.5.2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne,BS 6 juli 2023, bl. 59008.
-16 JUNI 2023. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC),BS 6 juli 2023, bl. 59019.