Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Brussel brengt PFAS-verontreinigde sites in kaart

Nieuws - 27/07/2023
-
Auteur(s): 
Adrien Grégoire


Het Brussels Gewest brengt nu ook zijn PFAS-verontreiniging in kaart. Letterlijk: de kaart met verontreinigde sites is online te raadplegen.

PFAS (acroniem voor per- en polyfluoralkylverbindingen) zijn gefluoreerde chemicaliën die zeer weinig worden afgebroken in het milieu. Hun hoge oplosbaarheid in water leidt tot vervuiling van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Om besmetting van mensen te voorkomen is nu een kaart opgesteld van vervuilde en vermoedelijk vervuilde locaties in Brussel.

De gezondheidseffecten van PFAS hangen af van de hoeveelheid die in het lichaam aanwezig is. PFAS worden erkend als hormoonontregelaars. Studies tonen aan dat chronische blootstelling aan PFAS effecten kan hebben op de lever, longen, hormoonspiegels, voortplanting en ontwikkeling. Een epidemiologische studie heeft ook waarschijnlijke verbanden gevonden tussen hoge niveaus van PFOA en bepaalde ziekten (hypercholesterolaemie, schildklier, bepaalde kankers).

Deze geografische situering van vermoedelijke PFAS-verontreinigde sites is het resultaat van een studie uitgevoerd door een onafhankelijke expert, verschillende analysefases uitgevoerd door Leefmilieu Brussel, en andere analyses uitgevoerd in het kader van de Brusselse bodem-ordonnantie. Sites waarvan vermoed wordt dat ze verontreinigd zijn, zullen een laboratoriumanalyse ondergaan om de aanwezigheid van PFAS te bevestigen of uit te sluiten.

U vindt de geodata-kaart hier.

 

Meer in senTRAL:

Bronnen:
  • Leefmilieu.brussels – “PFAS-verontreiniging in de Brusselse bodem: welke locaties zijn getroffen?”