Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Verpleegkundige consultaties, ook in arbeidsgeneeskunde

Nieuws - 13/11/2023
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt op basis van een nieuwe studie aan om verpleegkundigen in te zetten voor consultaties. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt aan een wetsontwerp. Ook voor arbeidsgeneeskundige consultaties is dit advies relevant.
De uitdaging van vergrijzing en chronische Ziekten
De vergrijzing en de toename van chronische ziekten brengen complexe zorgvragen met zich mee. Ons huidige gezondheidszorgsysteem is niet optimaal afgestemd op de complexe en langdurige gezondheidsproblemen van de hedendaagse patiëntenpopulatie. Een herverdeling van taken, zoals de inzet van verpleegkundigen voor bepaalde consultaties, kan professionals ontlasten en bijdragen aan een efficiëntere zorg. Verpleegkundige consultaties spelen in verschillende landen al een rol in het ondersteunen van patiënten bij het beheer van hun ziekten, het gebruik van medische hulpmiddelen en het verhogen van hun zelfredzaamheid.
Onderzoek en resultaten
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar verpleegkundige consultaties. De resultaten wijzen op de effectiviteit en veiligheid van deze praktijk, en benadrukken de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak en integratie in de gezondheidszorg. Voor de effectieve implementatie van verpleegkundige consultaties is een flexibelere wetgeving nodig, evenals duidelijke afspraken binnen de gezondheidszorg. Vertrouwen vanuit zowel zorgverleners als patiënten is essentieel voor het succes van deze verandering.
De evoluerende rol van verpleegkundigen in arbeidsgeneeskunde
Dit vraagt echter om een duidelijk kader en integratie met andere zorgberoepen.
Ook het arbeidsgeneeskundige gezondheidstoezicht bevindt zich in een transformatiefase. Waar periodieke controles voorheen voornamelijk bij de arbeidsarts lagen, nemen nu verpleegkundigen deze taak steeds vaker op zich. De traditionele aanpak verandert, met de meest recente wetswijziging in 2019 die “aanvullende medische handelingen” door verpleegkundigen heeft geïntroduceerd.

Het tekort aan arbeidsartsen noopt tot een gerichte inzet, waarbij zij zich moeten kunnen concentreren op gerichte, niet-periodieke consultaties. Re-integratie wordt hierbij steeds belangrijker, gezien het toenemende ziekteverzuim. Verpleegkundigen nemen steeds vaker consultatieve taken over, een trend die internationaal positieve resultaten oplevert. Studies tonen aan dat verpleegkundige consultaties vaak gelijkwaardig zijn aan die van artsen. Bovendien kunnen hierdoor de arbeidsartsen vrijgemaakt worden om zowel individuele gevallen als grotere, collectieve gezondheidspatronen in de gaten te houden.


Meer in senTRAL:

Bronnen:
  • KCE - Verpleegkundige consultaties voor patiënten met complexe aandoeningen
  • News.Belgium - Consultaties door verpleegkundigen, een activiteit die verder moet ontwikkeld worden!
  • VRT NWS - Binnenkort op consultatie bij een verpleegkundige? "Hun takenpakket moet worden uitgebreid"