Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Keuzewijzer gedragsinterventies Veilig en gezond werken opgemaakt door het TNO

Nieuws - 16/11/2023
-
Auteur(s): 
Jan Dillen


Ondanks bestaande wet- en regelgeving is gezond en veilig werken lang geen vanzelfsprekendheid. Een belangrijke verklaring hiervoor is terug te voeren op menselijk gedrag. TNO ontwikkelde een handig instrument om aan de slag te gaan met gedragsverandering.
Werknemers staan in de praktijk nog te vaak bloot aan arbeidsrisico’s. Dat kan in veel gevallen worden toegeschreven aan hoe mensen zich gedragen. Effectieve maatregelen vragen namelijk vaak om een gedragsverandering, van bijvoorbeeld de werkgever, leidinggevende of medewerker.

Om hier handvatten voor te bieden, ontwikkelde TNO een gedragsaanpak op drie verschillende thema’s: mentale gezondheid, fysieke belasting en arbeidsveiligheid. Met een dergelijke gedragsaanpak wordt blootstelling aan veiligheids- en gezondheidsrisico's hopelijk verminderd.
 
Samen met drie verschillende organisaties ging TNO aan de slag met gedragsverandering op de werkvloer. Hierbij volgden zij de stappen van de Keuzewijzer Gedragsinterventies Veilig en Gezond Werken. Dit instrument helpt bij het ontwikkelen van een effectieve gedragsaanpak en gebruikt hiervoor bestaande gedragsinzichten en kennis over werkende elementen van maatregelen. De Keuzewijzer beschrijft de stappen die nodig zijn voor een gedragsaanpak op gebied van veilig en gezond werken.

Het stappenplan uit de Keuzewijzer:
  • Stap 1: Probleemanalyse;
  • Stap 2: Gedragsdoelen en determinanten;
  • Stap 3: Actieve ingrediënten van de aanpak;
  • Stap 4: Ontwerp van de aanpak;
  • Stap 5: Implementatie;
  • Stap 6: Evaluatie.
 
Gedrag duurzaam veranderen is een uitdaging, maar de kans hierop neemt toe als helder is waar de knelpunten precies zitten en welke gedragsfactoren hierop van invloed zijn. Dit maakt dat je nauwkeuriger passende en effectieve maatregelen kunt treffen. De Keuzewijzer kan hierbij ondersteuning bieden.
 
Meer in senTRAL:
 
 
Bron:
 
  • Webite TNO – Gezond en veilig gedrag op het werk
Meer informatie: