Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Irritant-induced asthma: Risicoberoepen en agentia

Nieuws - 24/11/2023
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Irritant-induced asthma is een erkende aandoening die volgt op acute blootstelling aan schadelijke stoffen door inademing. Recent onderzoek bevestigt dat zelfs in recente gevallen vaak melding wordt gemaakt van blootstelling aan schoonmaak- en sterilisatiemiddelen. Ook andere frequente oorzaken zijn geïdentificeerd, zoals blootstelling aan zuren, lijmen, stookolie, diesel, onduidelijk gedefinieerde rookgassen, lasrook, en diverse activiteiten in de voedselindustrie.
Wat is irritant-induced asthma?
Irritant-induced asthma (IIA) is een longziekte veroorzaakt door inademing van irriterende stoffen. In tegenstelling tot het "klassieke" beroepsastma, dat ontstaat door een allergische reactie van het immuunsysteem op een allergeen, kan deze vorm van astma direct optreden of na een korte latentieperiode van enkele uren tot een dag na blootstelling aan irriterende stoffen. Een bekend voorbeeld hiervan is het reactive airways dysfunction syndrome (RADS), dat volgt op een acuut inhalatietrauma. Astma kan echter ook ontstaan door chronische of herhaalde blootstelling aan hoge concentraties van irriterende stoffen, en wordt dan aangeduid als irritant-induced asthma.
Onderzoek naar de huidige impact op de werkvloer
De onderzoekers hebben zich gebaseerd op gegevens van het Britse “Surveillance of Work-related and Occupational Respiratory Disease” (SWORD), dat informatie verzamelt over nieuwe gevallen van longziekten gerelateerd aan het beroep. Recent heeft SWORD waardevolle gegevens verstrekt over verschillende beroepslongaandoeningen, inclusief die veroorzaakt door inhalatie-incidenten op het werk.

Er zijn weinig studies die de real-world impact van deze aandoening onderzoeken. Het verdient aandacht, vooral in het ontwikkelen van een beter begrip van de oorzaken en hoe deze agentia werken. Dit is belangrijk voor vroege interventie en behandelingsmogelijkheden, en voor het verhogen van het bewustzijn over deze aandoening. Dit is nuttig, gezien de waarschijnlijke onderrapportage en de noodzaak van preventiestrategieën. Het vaststellen van een diagnose heeft ook aanzienlijke persoonlijke gevolgen, wat het belang van preventie benadrukt.
Resultaten van het onderzoek
Tussen 1999 en 2018 zijn er 307 gevallen van IIA gemeld, wat overeenkomt met een schatting van 1066 gevallen in totaal. De gemiddelde leeftijd van de personen in deze gevallen was 46 jaar, variërend van 17 tot 83 jaar. Van deze groep was 70,7 procent mannelijk. Over de jaren heen is er een daling gezien in het aantal gevallen: van 1,98 per miljoen werknemers in de eerste vijf jaar tot 0,56 in de laatste vijf jaar. Echter, er was een tijdelijke toename in de twee tussenliggende periodes. Gemiddeld meldden rapporteurs jaarlijks 0,04 gevallen in 1999-2003, wat daalde naar 0,03 in 2014-2018.

In totaal werden 46 verschillende SIC-codes (Standard Industrial Classification) gerapporteerd, uit een mogelijk totaal van 99. Twaalf daarvan waren gelinkt aan vijf of meer gevallen. De sectoren met de meeste gevallen waren achtereenvolgens: voedingsmiddelen en dranken productie (15 gevallen), chemische productie (18 gevallen), openbaar bestuur en defensie (23 gevallen), motorvoertuigen en aanhangers productie (26 gevallen) en medische beroepen (36 gevallen).

Elf beroepscodes waren gelinkt aan zes of meer gevallen, samen goed voor 38 procent van alle gevallen. Deze beroepen varieerden van laboratoriumtechnici en brandweerlieden tot verpleegkundigen, lassers en schoonmaakpersoneel. De meest gerapporteerde beroepen vielen onder vier hoofdcategorieën: proces-, installatie- en machinepersoneel, elementaire beroepen, geschoolde beroepen, en aanverwante professionele en technische beroepen. 
Afbeelding: De meest frequent gerapporteerde beroepen met incidenten van irritant-induced asthma. Grafiek gemaakt met gegevens uit tabel 1 van Fishwick et al.

Verschillende agentia werden vaak gerapporteerd als oorzaken van IIA. De meest voorkomende waren schoonmaak- en sterilisatiemiddelen (39 gevallen), gevolgd door rook, zuren, chloor en hypochlorieten, en andere zoals lasrook, verven, en oplosmiddelen.Afbeelding: De meest voorkomende gespecificeerde categorieën van gerapporteerde agentia. Grafiek gemaakt met gegevens uit tabel 1 van Fishwick et al.

Deze resultaten tonen een breed scala aan beroepen en agentia die gerelateerd zijn aan IIA. Hoewel er een algemene daling is in het aantal gevallen, blijft de blootstelling aan schoonmaakmiddelen een belangrijke oorzaak van beroepslongziekten.

Deze analyse heeft veel voorkomende beroepen en blootstellingen geïdentificeerd die verband houden met irritant-induced asthma. Hoewel er een dalende trend is, blijft acute blootstelling aan schadelijke stoffen op de werkplek een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid van werknemers. Deze bevindingen benadrukken het belang van preventieve maatregelen en bewustzijn op de werkplek om blootstelling aan deze schadelijke stoffen te verminderen en de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen.
 
Meer in senTRAL:
Bronnen:
  • Fishwick D et al. Irritant asthma and work: cases from the UK SWORD reporting scheme from 1999 to 2018. Occupational and Environmental Medicine 2023;80:553-557.