Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Leidraad voor informeel vooroverleg bij bouwprojecten

Nieuws - 28/11/2023
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


Bij een bouwproject is een informeel overleg tussen de aanvragers en de overheid voor de start van de vergunningsprocedure altijd aan te raden. Dat kan latere problemen of onvoorziene omstandigheden helpen vermijden. Om dit overleg te optimaliseren hebben de bouwsector en de overheid samen een leidraad opgemaakt.

De ministers van Omgeving en van Binnenlands Bestuur hebben op 6 november samen met vertegenwoordigers van de lokale besturen en de bouwsector de “Handreiking Vooroverleg” gepresenteerd. Dat is een leidraad die moet helpen de dialoog, die vooraf gaat aan een omgevingsvergunningsprocedure, optimaal te laten verlopen. Het achterliggende idee is dat een goed informeel vooroverleg leidt tot een vlottere vergunning en een beter project. De Vlaamse overheid werkte de Handreiking uit samen met de Bouwunie, BVA, BVS, CIB, Embuild Vlaanderen, NAV, de Orde van Architecten, VRP en VVSG.
Houvast bij informeel proces
Zo’n informeel vooroverleg gaat vooraf aan de eigenlijke administratieve omgevingsvergunningsprocedure. Dat kan best een open gesprek of reeks van gesprekken zijn, waarbij de visie van alle betrokkenen over een vergunningsplichtig project afgetoetst wordt. De ‘Handreiking Vooroverleg’ biedt alle partijen een houvast daarbij: zowel de vergunningverlenende overheden als de initiatiefnemers van een project. De publicatie geeft tips over hoe zo’n vooroverleg optimaal aan te pakken.
Waarom is dat nu in een leidraad gepubliceerd?
“In Vlaanderen staan we voor gigantische uitdagingen: verdichting in de kernen, de nood aan extra woningen, meer groenblauw en minder verharding in onze kernen,” argumenteert minister Demir. “De voorbije jaren hebben we al sterk geïnvesteerd in snellere en eenvoudigere procedures voor de bouwsector. Om ervoor te zorgen dat kwaliteitsvolle projecten sneller doorgang vinden is het ook belangrijk om te investeren in vooroverleg. Door de expertise van de vergunningaanvrager en de lokale overheid samen te brengen, ontstaan projecten die vlot inspelen op die uitdagingen op de meest geschikte locaties.” Ook de voorziene behoefte aan nieuwe en duurzame woningen tegen 2040 is een belangrijke motivatie. Een vlotte communicatie tussen lokale besturen en spelers in de bouwsector is cruciaal om het aanbod van kwalitatieve woonprojecten te vergroten.
Wat staat erin?
Het document is gecoördineerd door het Departement Omgeving en verzamelt de nodige elementen om een goed vooroverleg te organiseren, denk aan:
  • het selecteren van de dossiers waarin vooroverleg nuttig kan zijn
  • alle relevante stedenbouwkundige informatie online ter beschikking stellen
  • de juiste expertise aan tafel brengen
  • het tijdig betrekken van burgers om een draagvlak voor het nieuwe project te creëren dat later de formele vergunningsprocedure vlotter kan laten verlopen
Een ander voorbeeld is de verslaggeving. Gemeentebesturen hanteren in de praktijk verschillende manieren om overlegresultaten te verankeren. De Handreiking vooroverleg biedt enkele handvaten om dit proces te verankeren en enigszins te standaardiseren. Het verslag kan allerlei elementen bevatten:
  • het verslag legt een kader vast, bepaalt randvoorwaarden en actoren die betrokken kunnen worden
  • het ontwerpconcept en programma van een project, en de mogelijk inzetbare stedenbouwkundige lasten en voorwaarden
  • een verfijning van het ontwerpconcept
De resultaten van het overleg blijven in principe geldig zolang het planvoornemen hetzelfde blijft, het politiek bestuur hetzelfde blijft en er intussen geen wijzigingen zijn inzake regelgeving of lokale visie. Om afspraken juridisch wat sterker te verankeren kan men ook kiezen voor een stedenbouwkundig attest.

Meer in senTRAL:

Bron:
  • Departement Omgeving

Extra informatie: