Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Vier regio’s pakken wateroverlast aan

Nieuws - 23/11/2023
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


De overstromingen van vorige week in de Westhoek en Oost-Vlaanderen hebben nogmaals de noodzaak bevestigd aan dringende maatregelen. Met 5 miljoen euro uit het Klimaatadaptatieplan gaan vier regio’s acties uitwerken om in de toekomst beter bestand te zijn tegen dergelijke hoogimpactscenario’s.

Op 13 november hebben vier coalities van lokale besturen het samenwerkingsverband “Weerbaar Water+Land+Schap” voorgesteld. Het gaat om regio’s die heel kwetsbaar zijn voor wateroverlast: de bovenloop van de IJzer, de Leie- en Mandelvallei in West-Vlaanderen, de Herk en Mombeek in Limburg en de Getestreek in Vlaams-Brabant. Daarmee voeren ze een advies uit van het expertenpanel hoogwaterbeveiliging.

De Vlaamse overheid nam het initiatief. Minister Demir heeft 5 miljoen euro middelen uit het Klimaatadaptatieplan toegekend om een optimale mix van acties en maatregelen uit te werken voor deze regio’s, die werden geselecteerd uit 29 gebieden die nu al klimaatrobuuste acties en maatregelen nemen op het terrein. Het zijn lokale coalities die al vertrouwd zijn met een systeemaanpak om water, landschap, biodiversiteit en landbouw samen te integreren, en die ook bereid zijn om op korte tijd tot de nodige acties te komen in een deel van hun stroomgebied. De deelnemers gaan ervan uit dat de acute problemen van wateroverlast en droogte met goede samenwerkingsverbanden opgelost kunnen worden.
Onderzoek en acties
De Vlaamse Landmaatschappij heeft experten aangesteld die een modelleringsonderzoek gaan opzetten. De lokale coalities krijgen begeleiding van procesadviseurs, ontwerpers en landbouwexperts. Gezamenlijk zullen zij uittesten welke maatregelen nodig zijn om deze stroomgebieden voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van mogelijke ‘hoogimpactscenario’s’.

Daarmee wordt verwezen naar uitzonderlijke weerfenomenen zoals de ‘waterbom’ in de Vesdervallei in juli 2021, maar ook de grootschalige overstromingen in de IJzervallei of de extreme droogteperiodes in de zomers van 2019 en 2022. De lokale actoren schrijven samen met de VLM tegen juni een ambitie- en actieplan uit op basis van het onderzoek en overleg. De geformuleerde maatregelen worden onderzocht op hun effecten en getoetst aan de klimaatvoorspellingen. Dat alles past in de geplande transitie naar een landschapssysteem dat water eerst maximaal vasthoudt voor infiltratie, om pas daarna het resterende water te hergebruiken of af te voeren als dat nodig blijkt.De vier regio’s die nu als eerste aan de slag gaan om adaptatiemaatregelen tegen wateroverlast en droogte uit te werken. (bron: VLM)
 

Meer in senTRAL:


Bron:
  • Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid