Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Hoe kan biomassa duurzaam worden ingezet?

Nieuws - 30/11/2023
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


De vraag naar biomassa voor de productie van allerlei biogebaseerde producten stijgt snel in de EU. De Europese Green Deal kent een belangrijke rol toe aan biomassa, maar een mogelijk tekort is in de toekomst zeker niet uit te sluiten. Hoe kunnen we die tegenstrijdige trends met elkaar verzoenen?

Het Europees Milieuagentschap heeft in een nieuw rapport bekeken hoe biomassa kan helpen om de klimaat- en milieudoelstellingen te halen, maar ook hoe de klimaatverandering de productie van biomassa in de landbouw en bosbouw in de EU zou kunnen beïnvloeden. Daarnaast bespreekt het rapport belangrijke synergieën en compromissen bij het gebruik van biomassa voor verschillende beleidsdoelstellingen.
De uitdagingen
De belangrijkste uitdaging die in dit rapport naar voren komt, is net een gevolg van de EU-beleidsdoelstellingen. Die stellen vaak tegenstrijdige eisen aan Europese biomassa uit de land- en bosbouw, terwijl het aanbod beperkt blijft door het landoppervlak, de groei van de vegetatie, het veranderende klimaat en de wereldhandel. Daarom moeten er dringend beslissingen worden genomen over het beheer van biomassa in Europa om de milieu- en klimaatdoelstellingen tegen 2030 en 2050 te halen. Er is een beleid nodig dat de negatieve trends in de gezondheid van ecosystemen kan ombuigen en tegelijk meer koolstof kan vastleggen. Het gaat over beleidsinterventies in landbeheer, vooral met betrekking tot bos- en landbouw.
Mogelijke maatregelen
EEA geeft enkele voorzetten voor het huiswerk dat de bevoegde instellingen en overheden hiervoor zullen moeten maken:
  • specificeer hoe natuurbescherming en koolstofvastlegging kunnen worden gecombineerd met de productie van biomassa
  • zorg ervoor dat een toenemend gebruik van biomassa niet leidt tot niet-duurzame praktijken in de EU en daarbuiten
  • streef naar een meer circulair gebruik van biomassa
  • evalueer nauwkeurig welke biomassagrondstoffen en -producten prioriteit moeten krijgen, voor welke doeleinden, en weeg dit af tegen de economische en maatschappelijke kosten alsook tegen de milieu- en klimaateffecten

Meer in senTRAL:
Bron:
  • Persbericht Europees Milieuagentschap
Extra informatie: