Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Werken in koude omstandigheden: Richtlijnen en preventiemaatregelen

Nieuws - 12/01/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Op de website van de FOD Werkgelegenheid staat een update over werken bij koude temperaturen. Het belicht de risico's, wettelijke normen, en de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om werknemers te beschermen tegen de gevolgen van koude.
De impact van koude op de werkvloer
Lage temperaturen kunnen diverse risico's met zich meebrengen, zowel direct (door blootstelling aan kou) als indirect (bijvoorbeeld uitglijden of verminderde behendigheid). Directe effecten omvatten problemen zoals verstijving, onderkoeling en bevriezing. Onderkoeling, een ernstige toestand waarbij het lichaam de eigen temperatuur niet meer kan reguleren, kan leiden tot bewustzijnsverlies of zelfs de dood.
Temperatuurnormen afhankelijk van werktype
De minimale werkbare temperatuur varieert afhankelijk van het soort werk, zoals administratieve taken of fysiek zwaardere arbeid. De wet stelt minimumtemperaturen vast voor gesloten ruimtes, die variëren van 18°C voor zeer lichte arbeid tot 10°C voor zeer zware arbeid. Deze temperaturen worden gemeten met een standaard droge thermometer.
Rol van de preventieadviseur
De preventieadviseur-arbeidsarts bepaalt welke beschermingsmaatregelen nodig zijn en adviseert de werkgever via de interne preventiedienst over het gebruik van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen, rusttijden, en ontspanningsruimtes.
Richtlijnen voor niet-permanente werkruimtes
In ruimtes waar men niet permanent werkt, kan men onder bepaalde voorwaarden bij lagere temperaturen werken. Dit vereist overleg met de preventieadviseur en goedkeuring van het comité voor preventie en bescherming. Werknemers moeten toegang hebben tot een verwarmde ruimte om op te warmen en moeten geschikte beschermingsmiddelen ontvangen.
Regels voor open werkplaatsen
Tussen 1 november en 1 maart moeten bedrijven in open werkplaatsen voldoende verwarmingsinrichtingen voorzien. Deze moeten worden ingeschakeld als dat nodig is, vooral wanneer de temperatuur onder de 5°C daalt. In dergelijke omstandigheden moeten ook warme dranken beschikbaar zijn. De verwarmingstoestellen kunnen binnen geplaatst worden zodat werknemers zich regelmatig kunnen opwarmen.
Speciale voorwaarden voor winkelbanken in open lucht
Voor winkelbanken in open lucht gelden bijzondere regels. Bij temperaturen onder 5°C is het verboden personeel te laten werken aan buiten gelegen toon- of winkelbanken. Bij temperaturen tussen 5°C en 10°C is werken toegestaan, maar onder strikte voorwaarden en voor maximaal 4 uur per dag.
Voor meer informatie
Gedetailleerde informatie en richtlijnen zijn te vinden op SenTRAL, alsook op de website van de FOD Werkgelegenheid, onder het thema “Thermische omgeving”.

Meer in senTRAL:
Bron:
  • FOD Werkgelegenheid - Werken bij koude temperaturen