Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nood aan meer sociale verbondenheid op het werk

Nieuws - 19/01/2024
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


Veel medewerkers voelen zich eenzaam en geïsoleerd, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen. Het Amerikaanse veiligheidsagentschap NIOSH doet enkele voorstellen om tot meer sociale coherentie op de werkvloer te komen. Want sociale samenhang is een belangrijke voorwaarde voor welzijn op het werk.

NIOSH benadrukt vooral de duidelijke link tussen sociale verbondenheid enerzijds en individuele gezondheid op het werk anderzijds.

Sociale verbondenheid kan vanuit drie invalshoeken worden benaderd:

 • Structureel: het aantal sociale contacten, afwisseling en frequentie
 • Functioneel: sociale contacten moeten voldoen aan verschillende soorten behoeften (bv. collegiaal, hiërarchisch)
 • Kwalitatief: voldoende positieve sociale interacties en gevoel van “er bij horen”

Samengevat: sociale verbondenheid is een fundamenteel menselijke behoefte, gekenmerkt door de behoefte om bij een groep te horen (bv. collega’s), op fysieke plaatsen (bv. de werkvloer) en om individuele en gezamenlijke ervaringen te voelen (bv. ervaringen op het werk).

Eenzaamheid: de stille epidemie

NIOSH spreekt over eenzaamheid en sociaal isolement als over een “epidemie”. Eenzaamheid is een subjectieve ervaring die voortkomt uit sociaal isolement of een tekort aan betekenisvolle connecties met anderen. Het gaat om een discrepantie tussen onbeantwoorde individuele voorkeuren en wat men werkelijk ervaart.

Eenzaamheid kan leiden tot fysieke, emotionele en cognitieve gezondheidsproblemen, en daarom moet er ook op de werkvloer iets aan gedaan worden.

Enkele aanbevelingen

NIOSH pleit ervoor om eenzaamheid zo veel als mogelijk te voorkomen door sociale verbondenheid op het werk aan te moedigen, op niveau van het individu, de organisatie en het werkdesign (taken).

Hieronder worden de aanbevelingen van NIOSH weergegeven:
 • Maak van sociale verbondenheid op de werkvloer een strategische prioriteit.
 • Leidinggevenden en managers moeten getraind en aangespoord worden om programma’s voor sociale cohesie op de werkvloer te implementeren en voortdurend te verbeteren.
 • Voorzie voldoende middelen om medewerkers te informeren over het belang van sociale verbondenheid en de link met welzijn op het werk.
 • Creëer een organisatiecultuur die inzet op inclusie en “er bij horen”.
 • Denk als organisatie na over hoe je je medewerkers voldoende sociale contacten kan laten hebben buiten het werk, met respect voor de grens tussen werktijd en vrije tijd.
 • Bekijk hoe de organisatie van werk gelieerd kan worden aan voldoende sociale contacten op de werkvloer.
 • Leidinggevenden en managers moeten getraind worden om hun medewerkers te ondersteunen bij privégerelateerde behoeftes.
 • Houd als organisatie rekening met ieders individuele noden in het leven.
 • Zorg voor voldoende autonomie en inspraak van medewerkers, zodat ze zich thuis kunnen voelen op het werk.

De bal ligt nu in het kamp van organisaties, leidinggevenden en preventieadviseurs om hiermee aan de slag te gaan.

 
Meer in senTRAL:
 

Bronnen:
 • NIOSH Science Blog, "Social Connection and Worker Well-being", 20 november 2023