Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Bedrijven roepen op tot wetenschappelijke klimaatdoelstellingen

Nieuws - 02/02/2024
-
Auteur(s): 
Joris De Vroey


De “Belgian Alliance For Climate Action” publiceerde een open brief die pleit voor een ambitieus klimaatbeleid in lijn met de klimaatwetenschap. Het gaat om 32 Belgische bedrijven die alle actoren oproepen om wetenschappelijke klimaatdoelen voorop te stellen en ook daadwerkelijk te realiseren.


“Wij, klimaatbewuste bedrijven die actief zijn in België, erkennen de collectieve verantwoordelijkheid die bedrijven hebben in de transitie naar een klimaatneutrale economie. We zien dat het klimaatdebat vaak beperkt wordt tot het uitlichten van risico’s, negatieve effecten en de kosten van klimaatactie. Met deze open brief willen we de economische en sociale voordelen van wetenschappelijke klimaatdoelstellingen in de verf zetten.”

De ondertekenaars van de brief zijn Berghoff, BrightWolves, Capgemini, Carbon Trust, Cofinimmo, Ciril, Climate Neutral Group, Coca-Cola European Partners, Colruyt Group, Danone, De Lijn, Delhaize, D’Ieteren, Electro Depot, Eléments, EY, Mantis Consulting, Mediahuis, Nationale Loterij, Pantarein, Pluxee (ex-Sodexo), Proximus, Schneider Electric, Spadel, Tapio, Telenet, TopWin, Triodos Bank, UCB, VELUX, VML en VP Capital. De alliantie werd in 2020 opgericht door ‘The Shift’ en het WWF. Intussen hebben een paar honderd ondernemingen zich aangesloten waarvan 12 uit de Bel20. Gezamenlijk zijn deze bedrijven goed voor meer dan 150.000 jobs in België en meer dan 150 miljard euro omzet.
Klimaatwetenschap als leidraad

De leden van de Belgian Alliance for Climate Action hebben zich ertoe verbonden hun eigen CO2-uitstoot te reduceren in lijn met de klimaatwetenschap. Zij sluiten hiermee aan bij meer dan 3.600 Europese bedrijven die zich engageren om hun beleid af te stemmen op wetenschappelijk gebaseerde doelen (‘SBT’s’ of ‘science based targets’). Het aantal Belgische bedrijven met SBT’s groeit exponentieel sinds de lancering van deze alliantie. Volgens de leden staat België wereldwijd in de top tien van Europese landen met het sterkste SBT-engagement vanuit de bedrijfswereld.

De transitie naar een netto-nuluitstooteconomie levert financiële, economische en sociale voordelen op die gemaximaliseerd kunnen worden door vroegtijdig actie te ondernemen, argumenteert de alliantie: “Voor ons gaan duurzaamheid en bedrijfsvoering hand in hand. Het volgen van de klimaatwetenschap zit in ons professioneel DNA. Om onze wetenschappelijke doelstellingen te behalen investeren we in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, elektrificatie en digitalisering, en werken we samen met onze waardeketens aan het terugdringen van emissies om een positieve impact te creëren op het ecosysteem waarin we werken.”

De positieve impact van klimaatbeleid

De ondernemingen zien een veelvoud aan positieve neveneffecten van ‘klimaatinvesteringen’: ze creëren nieuwe jobs, hebben positieve gezondheidseffecten, bevorderen het concurrentievermogen, genereren economische groei en doen de productiviteit groeien. “Onze klimaatdoelstellingen motiveren onze werknemers en klanten, en creëren een gemeenschappelijk doel om naartoe te werken. Daarnaast bieden heldere, ambitieuze en afdwingbare doelstellingen investeerders de zekerheid die zij nodig hebben.“

En als het om de kosten-batenanalyse gaat: de kosten van niet-handelen zullen veel groter zijn. VITO heeft ramingen gemaakt waaruit blijkt dat niet-handelen de Belgische economie 5 miljard tot 10 miljard euro per jaar kan kosten. De Nationale Bank van België berekende dat de macro-economische kosten van de transitie naar een klimaatneutrale economie wel degelijk beheersbaar zijn.

Draagvlak

Maar de ondernemingen van de alliantie erkennen dat zij deze transitie ook niet alleen kunnen waarmaken: “Alle maatschappelijke actoren moeten in dezelfde richting werken: bedrijven, beleidsmakers en de brede samenleving. Aangezien het klimaatbeleid een integraal onderdeel van het economisch beleid wordt, is een breed draagvlak van cruciaal belang. We nodigen alle actoren uit om, net als wij, wetenschappelijke klimaatdoelen voorop te stellen én te behalen.”

 
 
Meer in senTRAL:
 
Bronnen:
  • De Tijd, 26 januari 2024
  • The Shift - Belgian Alliance for Climate Action
 

Extra informatie: