Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Luchtweginfecties in de lift - welke maatregelen kunnen werkgevers nemen?

Nieuws - 07/02/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Update 07/02: De status is gisteren aangepast naar code oranje, wat duidt op een verhoogde druk op het gezondheidssysteem en de noodzaak tot interventie om verdere verspreiding te beperken. Onder code oranje wordt er extra nadruk gelegd op de noodzaak van optimale ventilatie in binnenruimtes en bescherming van individuen met een hoger risico. De overheid raadt nadrukkelijk het dragen van maskers aan voor deze risicogroepen, bij voorkeur FFP2-maskers, en chirurgische maskers voor diegenen die hen nabij zijn, alsook voor personen met symptomen van luchtweginfecties, vooral op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in het openbaar vervoer. Het gebruik van mondmaskers wordt ook sterk aangeraden in zorginstellingen, zowel in wachtruimtes als op andere plekken waar het risico op besmetting bij contact met risicogroepen hoger wordt ingeschat.
 
Bron: News.Belgium - PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - Niveau luchtweginfecties naar code oranje: nadruk op bescherming kwetsbare personen en op ventilatie Het aantal griepinfecties zit in de lift, en hiermee ook het ziekteverzuim. Er zijn een aantal maatregelen die werkgevers kunnen nemen.
Huidige status en verwachtingen
Kleurencodes
De RAG (Risk Assessment Group) beoordeelt het risico van de trends van luchtweginfecties en stelt een kleurcode voor. Ze doet ook aanbevelingen op basis van de verschillende epidemiologische indicatoren. Er zijn vier niveaus: 
 • Code groen: zeer lage circulatie van respiratoire pathogenen, de druk op zorginstellingen is onder controle
 • Code geel: toename van de circulatie van respiratoire pathogenen maar de druk op het zorgsysteem blijft nog onder controle 
 • Code oranje: toenemende druk op het gezondheidszorgsysteem, waardoor ingrijpen nodig is om het fenomeen in te dammen
 • Code rood: hoog risico en verwachte overbelasting van het gezondheidszorgsysteem 
Op basis van de laatste gegevens vanuit de RAG heeft de RMG “code geel” bevestigd. Dit betekent dat er respiratoire virussen circuleren onder de bevolking, maar dat de druk op de zorginstellingen onder controle is.

Huidige toestand
In België blijft de druk op de gezondheidszorg vooralsnog stabiel. Uit het recentste rapport van Sciensano blijkt dat er de afgelopen week wel veel meer mensen naar de huisarts zijn gegaan met griepklachten dan de week ervoor. De huisartsen kregen 537 mensen per 100.000 inwoners over de vloer, een week eerder waren dat er nog 331. De epidemische drempel is al een aantal weken overschreden.
Voor COVID-19 blijft het aantal consultaties stabiel, met gemiddeld 6 dagelijkse contacten per 100.000 inwoners. Het aantal gebieden in Hoge Circulatie is stabiel, met 11 gebieden in alarm. De indicator Stijgende Trend is licht gestegen, met 5 gebieden in alarm. Over het geheel genomen zijn de virale ladingen op een hoog niveau vergeleken met de negende golf en stabiel.
wekelijkse incidentie van raadplegingen voor griepale syndromen (aantal raadplegingen/100.000 inwoners). Deze symptomen kunnen ook door andere kiemen dan het griepvirus worden veroorzaakt (Sciensano)

aantal zieke overheidsfunctionarissen (MEDEX), per diagnose (enkel luchtwegaandoeningen) vermeld op het certificaat, dagelijkse evolutie sinds 19 juni 2023 (Sciensano)

Verwachtingen
Het aantal zieke werknemers zal in de komende twee weken verder stijgen. De krokusvakantie, die over anderhalve week start, zal voor beterschap zorgen. Vakanties werken traditioneel remmend op de verspreiding van het griepvirus omdat er dan in het algemeen een vermindering van contacten tussen personen is.
Huidige richtlijnen
Quarantaine en isolatiemaatregelen
Op dit ogenblik is er geen specifiek beleid voor quarantaine of isolatie in verband met luchtweginfecties zoals COVID-19, en is de aanpak van dit virus vergelijkbaar met die van griep of verkoudheden. Er wordt wel sterk aangeraden om thuis te blijven indien men symptomen vertoont, als een preventieve maatregel om de gezondheid van collega's en anderen te beschermen.

Mondmaskerbeleid

Hoewel er momenteel geen wettelijke verplichting is tot het dragen van een mondmasker, wordt het ten zeerste aangeraden bij symptomen zoals hoesten en niezen om de verspreiding van druppels te minimaliseren. Dit advies is er om een mogelijke toename van infecties tegen te gaan en een veilige werkomgeving te bevorderen.

Extra maatregelen

Bedrijven kunnen zelf ook maatregelen nemen die verder gaan dan de richtlijnen van de overheid, gebaseerd op een eigen risicoanalyse. Bedrijven kunnen zich in eerste richten op het implementeren van de volgende acties:
 • Verbeterde ventilatie: Zorg voor een adequate luchtventilatie in alle ruimtes om de concentratie van virale deeltjes in de lucht te verminderen.
 • Fysieke barrières: Overweeg het installeren van fysieke barrières zoals plexiglas schermen waar nodig, om direct contact tussen individuen te verminderen.
 • Sociale afstand: Handhaaf een beleid van sociale afstand om de verspreiding van het virus te beperken.
 • Mondmaskers: Overweeg het verplicht stellen van het dragen van maskers op bepaalde plaatsen om de verspreiding van druppels te minimaliseren.
 • Ziektesymptomen: Stimuleer werknemers om thuis te blijven als ze symptomen vertonen die wijzen op een mogelijke infectie.


advies beschermingsmaatregelen tegen luchtweginfecties (info-coronavirus.be)


De situatie rond luchtweginfecties blijft evolueren. Momenteel is er geen reden tot ongerustheid, maar is er wel een hoger kort verzuim. Door proactief te handelen en de juiste maatregelen te nemen, kunnen werkgevers een impact hebben. Voor meer richtlijnen en preventiemaatregelen, kunt u de generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie” raadplegen.

Meer in senTRAL:
Bronnen:
 • FOD Werkgelegenheid - Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’
 • Sciensano
 • VRT NWS - Fors meer mensen met griep en piek moet wellicht nog komen
Extra informatie