Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Nederland wil 0 dodelijke arbeidsongevallen: realistisch?

Nieuws - 14/02/2024
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


Interessant en inspirerend nieuws uit Nederland: de regering wil naar 0 dodelijke arbeidsongevallen. Hoe willen ze dit bereiken en is het realistisch?

Jaarlijks sterven ongeveer 4.000 Nederlanders als gevolg van hun werk. Dat zijn er ruim 10 per dag. Het kabinet vindt dat aantal onacceptabel en heeft een nieuw doel gesteld: in 2040 mag niemand in Nederland nog sterven ten gevolge van risicovolle arbeidsomstandigheden.

Het grootste deel van de overlijdens door werk, wordt veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan gevaarlijke stoffen (meer dan 3.000 per jaar). Daarnaast bezwijken jaarlijks 800 mensen aan hart- en vaatziekten ten gevolge van een te hoge werkdruk. Tot slot sterven elk jaar 50 tot 70 mensen door een ongeval op de werkvloer.

Hoe?

Welke aanpassingen stelt “demissionair” minister (er wordt in Nederland op dit moment een nieuw kabinet gevormd) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip voor om naar 0 dodelijke arbeidsongevallen te evolueren?

Haar voorstellen zijn erg mager te noemen en weinig vernieuwend:

  • Volgens de minister moet er fundamenteel anders naar arbeidsomstandigheden worden gekeken.
  • Er moet meer geld in preventie worden geïnvesteerd.
  • Werkgevers moeten een betere kennis hebben van de “Arbeidsomstandighedenwet”.
  • Voor werknemers in een kwetsbare positie (flexwerkers, arbeidsmigranten) moet (on)veiligheid bespreekbaar kunnen zijn.
  • Boetes èn beloningen om werkgevers en werknemers tot veiliger gedrag te stimuleren.
  • Meer bedrijven zouden een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) moeten opstellen.
Kanttekeningen

Streven naar 0 arbeidsongevallen (al dan niet dodelijk) is op zich een mooi doel en een mooie intentieverklaring. Maar is het realistisch?

In de wereld van werk – en alle bijhorende arbeidsrisico’s – is een arbeidsongeval snel gebeurd. Zeker als we bedenken dat arbeid mensenwerk is en dat mensen nu eenmaal fouten maken, onvoorzichtig zijn en… risico’s nemen!

Niemand wil sterven op het werk en de focus op dodelijke arbeidsongevallen en hoe die te voorkomen, is dus zeker correct.

De argumentering van minister van Gennip maakt alleszins weinig indruk en lijkt vooral een oproep aan bedrijven die veiligheid niet zo belangrijk vinden om er nu echt werk van te gaan maken.

Meer in senTRAL:
Bronnen:
  • AD, "Kabinet wil nul doden door werk in 2040 met hulp van boetes én beloningen", 30 oktober 2023