Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

De noodzaak van beweging voor bureaumedewerkers

Nieuws - 16/02/2024
-
Auteur(s): 
Edelhart Kempeneers


Recent onderzoek, gepubliceerd in JAMA Network Open, toont aan dat mensen die veel zitten tijdens hun werk, zoals bureaumedewerkers, aanzienlijk meer risico lopen op gezondheidsproblemen, waaronder een verhoogd risico op overlijden door alle oorzaken en hart- en vaatziekten. Dit artikel verkent de bevindingen van dit onderzoek en biedt praktisch advies voor preventieadviseurs en medewerkers om de negatieve effecten van zittend werk tegen te gaan.
Verhoogde gezondheidsrisico's door zitten
In een cohortstudie met 481.688 personen gedurende een gemiddelde follow-up periode van 12,85 jaar, vertoonden personen die voornamelijk zittend werkten een hoger risico op sterfte door alle oorzaken (16 procent) en hart- en vaatziekten (34 procent) in vergelijking met personen die voornamelijk niet zaten, zelfs na correctie voor geslacht, leeftijd, opleiding, roken, drinken en body mass index. Mensen die voornamelijk zitten op het werk zouden 15 tot 30 minuten per dag meer aan lichaamsbeweging moeten doen om dit verhoogde risico te verminderen en hetzelfde risiconiveau te bereiken als mensen die voornamelijk niet zitten op het werk.

De sterfte door all-cause en cardiovasculaire aandoeningen (CVD) geassocieerd met 3 beroepsmatige zitvolumes (meestal zittend, afwisselend zittend en niet-zittend, en meestal niet-zittend) werden geanalyseerd met behulp van multivariabele Cox-regressiemodellen om de hazard ratio's (HR's) te berekenen voor alle deelnemers en per subgroep, inclusief 5 LTPA-niveaus en een PAI-gerichte metriek (Personal Activity Intelligence). Sterfgevallen binnen de eerste 2 jaar van follow-up werden uitgesloten om omgekeerde causaliteit te voorkomen.Gecorrigeerde risicoverhoudingen (HR's) naar zittend beroep en 5 niveaus van fysieke activiteit in de vrije tijd (Bron: Gao et al)
Advies van experts
Dr. Leana Wen, een gerenommeerd wellness-expert, onderstreept dat de negatieve gevolgen van langdurig zitten al langer bekend zijn. Studies tonen aan dat zelfs minimale fysieke activiteit, zoals een langzame wandeling, significante gezondheidsvoordelen kan bieden. Het onderzoek benadrukt dat regelmatige, lichte activiteit essentieel is voor het verminderen van gezondheidsrisico's geassocieerd met zittend werk.

De WHO en de Centers for Disease Control and Prevention adviseren volwassenen om wekelijks minstens 150 minuten matig intensief te bewegen. Dit kan al door dagelijks ongeveer 22 minuten te bewegen. Eenvoudige aanpassingen in de dagelijkse routine, zoals vaker wandelen of staan, kunnen al een significant verschil maken. In België worden dezelfde richtlijnen toegepast. Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft deze omgezet in de bewegingsdriehoek.De bewegingsdriehoek (Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven)
Beginnen met bewegen
Voor degenen die momenteel weinig bewegen, is het goede nieuws dat zelfs een bescheiden hoeveelheid lichaamsbeweging al grote gezondheidsvoordelen kan opleveren. Beginnen met kleine, haalbare stappen en deze langzaam opvoeren is een effectieve strategie om de beweging te integreren in het dagelijks leven.

Dr. Wen adviseert om gedurende de dag kleine hoeveelheden beweging te integreren, in plaats van te proberen alles in te halen tijdens het weekend. Deze aanpak helpt de schadelijke effecten van langdurig zitten te minimaliseren en bevordert een gezondere levensstijl.

Zelfs voor mensen die medicijnen gebruiken voor aandoeningen zoals obesitas of diabetes, is het belangrijk om fysieke activiteit in hun routine op te nemen. Het is essentieel om met een zorgverlener te overleggen om een veilig en passend fitnessplan te ontwikkelen.
Conclusie
Het is duidelijk dat regelmatige lichaamsbeweging cruciaal is voor mensen met een zittend beroep om de gezondheidsrisico's die daarmee gepaard gaan te verminderen. Preventieadviseurs kunnen ook een rol spelen via het adviseren en motiveren van werknemers om actievere levensstijlen aan te nemen, wat bijdraagt aan hun algehele welzijn en gezondheid. Dit onderzoek dient als een belangrijke herinnering aan de noodzaak om bewust te zijn van onze dagelijkse activiteiten en de stappen die we kunnen nemen om onze gezondheid te verbeteren.


Meer in senTRAL:

Bronnen:
  • Gao W et al. Occupational Sitting Time, Leisure Physical Activity, and All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality. JAMA Network Open, January 19, 2024. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.50680
  • CNN - Desk-bound workers need additional exercise to counter health impacts of sitting, new study says
  • Vlaams Instituut Gezond Leven - De bewegingsdriehoek