Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Hoe bereid je je voor op bezoek van Arbeidsinspectie?

Nieuws - 23/02/2024
-
Auteur(s): 
Michiel Sermeus


Hoe bereid je je voor op een bezoek van de Arbeidsinspectie? Een goed voorbereide preventieadviseur is er twee waard, en daarom lijstte Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW) Mensura op waaraan je als werkgever (en preventieadviseur) moet denken wanneer je een bezoek van de Arbeidsinspectie verwacht.

Bij een bezoek door Toezicht op het Welzijn op het Werk analyseert de inspecteur het welzijnsbeleid van de werkgever, en controleert hij of zij hoe een organisatie omgaat met elk domein van de welzijnswet.

Tekortkomingen of inbreuken kunnen leiden tot:
 • mondeling of schriftelijk advies;
 • een waarschuwing;
 • stopzetting van de activiteiten.
Hoe bereidt de werkgever zich best voor op inspectiebezoek?
 1. Zorg ervoor dat je de structuur van je organisatie duidelijk op papier hebt. Hoofdzetel, afdelingen, aantal werknemers enz. Dit “identificatiedocument” moet duidelijk maken of je een organisatie uit groep A/B/C+/C-/D bent.
 2. Lijst de (contact)gegevens van de spilfiguren in het preventiebeleid overzichtelijk op en hang het document uit op een zichtbare en toegankelijke plaats.
 3. De wettelijk verplichte risicoanalyse speelt een centrale rol binnen het welzijnsbeleid en dus ook tijdens een bezoek van de Arbeidsinspectie. Denk zeker aan een risicoanalyse chemische agentia indien werknemers in contact komen met gevaarlijke producten. Een degelijke risicoanalyse psychosociale aspecten is eveneens een must.
 4. De resultaten van de verschillende risicoanalyses en de te nemen preventiemaatregelen monden uit in twee verplichte documenten: een Jaaractieplan (JAP) en een Globaal Preventieplan (GPP).
 5. Leid de spilfiguren in het preventiebeleid voldoende op.
 6. Voorzie in een onthaal- en begeleidingsproces voor nieuwe werknemers.
 7. Stel heldere procedures op rond moederschapsbescherming.
 8. Maak duidelijke procedures op rond eerstehulpverlening.
 9. Bewaar je keuringsverslagen van de Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC) op een centrale plaats. Ze kunnen tijdens een inspectie opgevraagd worden.
Wat na het inspectiebezoek?

Stelt de inspecteur vast dat jouw organisatie niet voldoet aan de welzijnswet? Dan maakt hij of zij een inspectierapport op. In dit rapport vermeldt de inspecteur welke acties je moet ondernemen, en wat hiervoor de deadlines zijn.

Dat document wordt na een controle niet altijd opgestuurd naar de organisatie. Noteer daarom ook zelf de opmerkingen van de inspecteur tijdens het bezoek. Ook als je het pv niet ontvangt, ben je immers verplicht om de verbeteringen door te voeren.

Flitscontroles 2024

Sinds 2023 schakelde FOD WASO het aantal inspectiebezoeken een tandje hoger. Zo startten vorig jaar maar liefst 33 extra inspecteurs. De kans op controle ligt daarom beduidend hoger.

De Arbeidsinspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk organiseert jaarlijkse controlecampagnes. Die worden uitgevoerd onder de vorm van flitscontroles om bedrijven te informeren en sensibiliseren rond het belang van een doordacht welzijnsbeleid.

De overheid organiseert in 2024 flitscontroles in specifieke sectoren:

 • januari: bouwsector (inclusief elektrotechniek en metaal);
 • maart: verhuissector;
 • juni: horeca;
 • september: groene sectoren;
 • november: transport (inclusief bus & truck).

Door het preventieve karakter van de flitscontroles gebeuren die dit jaar doorgaans aangekondigd.


Meer in senTRAL:

Bron:
 • Mensura, "Arbeidsinspecties 2024: hoe ben je goed voorbereid?", 18 januari 2024