Vraag over het gebruik
Andere vraag

Interesse?

Wenst u meer nieuws, praktische informatie en wetgeving over welzijn op het werk, milieu en arbeidsgeneeskunde?

Lokale besturen opgescheept met de Aziatische hoornaar

Nieuws - 05/03/2024
-
Auteur(s): 
Dirk Vercammen


Het staat zeker vast dat de Aziatische Hoornaar zijn opmars verder zet. De verspreiding gaat vliegensvlug en haalt ook dagelijks de media. Het gebruik van sensationele titels in de kranten met benamingen als “killer-wesp” en “reuzenwesp” zwengelen de angst aan. Veel gemeenten springen op de kar om deze invasieve exoot te bestrijden. Of dit altijd weloverwogen wordt georganiseerd, is een ander paar mouwen. Ook als bedrijf kan men geconfronteerd worden met dit probleem.
De juiste wesp correct bestrijden
De Aziatische Hoornaar is iets kleiner dan onze eigen inlandse Hoornaar. Deze laatste is een bijzonder nuttige wesp, die zich voedt met wespen, vliegen en andere rondvliegende “vieze-beesten”. In geen geval mogen deze bestreden worden, tenzij ze op een erg lastige plek hun nest hebben uitgebouwd. De Aziatische Hoornaar voedt zich graag met honingbijen. Imkers verspreiden de boodschap dat een volk honderden nieuwe koninginnen kan voortbrengen. Dat klopt ook wel, maar er sterven ook veel van deze dieren in de winter, en door onderlinge competitie slaagt elke koningin er ook niet in een nest te maken. Men schat dat ongeveer 1 procent van de uitgevlogen koninginnen een volk zal stichten. Maar in de buurt van een imkerij kan dit natuurlijk wel wat gevolgen hebben. Vandaar dat deze economische tak van bijenhouders volop inzet op verdelging.
Selectieve vallen en “electric harp”
Zo wordt er aan de gemeenten gevraagd om selectieve vallen uit te zetten. Die worden gevuld met feromonen en geurstoffen waarop wespen afkomen. Door de grootte van de invliegopening zouden de iets kleinere Aziaten wél binnen geraken, de inheemse hoornaars dan weer niet. Hoe de kleine sociale wespen uit de val terug buiten geraken, is zeer de vraag. Men moet dus toch vrezen voor serieuze bijvangst van in wezen erg nuttige inheemse wespen.
Het verspreiden van selectieve vallen moet weldoordacht gebeuren. Er moet rekening gehouden worden met de vluchtafstanden die de werksters afleggen, en zo kan je tot “uurhokken” komen. De vallen moeten bijgevuld worden, en dagelijks nagekeken. Aziatische Hoornaars worden dan best gedood door ze even in de diepvries te stoppen. Bijvangsten moeten vrijgelaten worden. Belangrijke vraag is of iedereen wel goed het verschil kent tussen de inheemse en de exotische hoornaar. En sociale wespen krijgen helaas niet veel sympathie, waardoor die wel eens mee in de diepvriezer kunnen verdwijnen.

Imkers kunnen ook een “Electric Harp” installeren nabij de korven, zodat de bijen minder stress ervaren. Die vluchten immers hun kast of korf in als ze een hoornaar ontwaren in de omgeving, waardoor ze hun werk (nectar verzamelen en kostbare honing maken) verwaarlozen. Maar dat staat wel voor een investering.

Feit is dat de Aziatische Hoornaar zo goed als ingeburgerd is en wellicht nooit meer uit onze fauna zal verdwijnen, maar misschien wel zal afnemen of stabiliseren. De diertjes kunnen honingbijen serieus bedreigen, maar blijken weinig probleem op te leveren voor solitaire bijen, wespen en hommels. In samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos, vzw Limburgse Imkersbond en Natuurpunt wil het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met een nieuw burgerwetenschapsproject de selectiviteit en effectiviteit van de de verschillende soorten voorjaarsvallen nagaan. Binnenkort zal www.mijntuinlab.be daarover meer informatie verstrekken.
Bedrijventerreinen
Bedrijven die in hun loodsen of hun terreinen een nest vinden van de Aziatische Hoornaar kunnen bellen naar de gemeente, brandweerzone of best nog Vespa-Watch contacteren. Zij beschikken ook over een lijst met erkende bestrijders (vespawatch@inbo.be).


Meer in senTRAL:
Bron:
  • Vespa-Watch
Meer info: